Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Bevaring af støjdæmpende effekt fra etablerede støjvolde

Kommunen bør stå for vedligeholdelse af etablerede støjværn. Hvis kommunen overgiver ansvar for vedligeholdelse af eksisterende støjvolde m.v. til andre, bør der være ufravigelige krav om, at den støjdæmpende effekt ikke forringes. Hvis muligt bør kommunen hjemtage ejerskabet og vedligeholdelsen.

Baggrunden for dette er aktuelt for min egen bolig, der ligger ud til en støjvold til en større indfaldsvej til Aarhus.

Da området i sin tid blev etableret blev der anlagt en støjvold, som blev fint beplantet - vist nok udført af daværende Hedeselskabet. På indersiden så vi bl.a. hvidtjørn, rønnebær, hyld m.v. Da disse efterhånden var vokset godt til gav de en lyddæmpende effekt. Det var et smukt syn med den afvekslende beplantning og der var et meget rigt fugleliv.

For ca 7 år siden overdrog Aarhus Kommune veje, fællesarealer og støjvolden til den lokale grundejerforening.

Nogle enkelte naboer til støjvolden havde givet ønske om at få beskåret støjvolden så de kunne få mere lys til deres have.

Med opfattelsen af, at indersiden af støjvolden ikke har støjdæmpende betydning, udarbejdede et udvalg under grundejerforeningen en vedligeholdelsesplan for indersiden af støjvolden. Denne går ud på, at al beplantning fremover maksimalt må være 1,3 m i højden. Enkelte træer har fået lov at blive stående. Nok cirka 1 for hver 50. Planen betragtes som vedtaget med godkendelsen på generalforsamlingen af udvalgets arbejde.

Arbejdet med fældning af de mange træer og voldsomme beskæring af buskene blev udført i foråret 2023. Midt i fuglenes yngletid. Efter dette er stort set al fuglesang forsvundet - og er det stadig.

Beskæringen har medført en voldsom forøgelse af trafikstøjen for os der bor nær støjvolden. Det er et anderledes støjbillede, hvor trafikken nu kan høres længe før den passerer og længe efter. Før var det nærmest kun når trafikken passerede, at den kunne høres.

Et område med den invasive japanske pileurt har fået gode betingelser for at brede sig med fjernelsen af konkurrerende beplantning. Den bekæmpes beskedent uden den store effekt.

Der er næppe udsigt til, at vedligeholdelsesplanen ændres og slet ikke til, at der plantes træer på støjvolden igen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Stubtorft

Indsendt

30/03/2024 10:06

Sagsnummer

HS1153299

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826