Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Giber Ringvej i Mårslet

Støjen fra Giber Ringvej i Mårslet Syd er meget værre end antaget. Hen over engen Mustrupvej -Tandervej, over å-løbet ved engen, er et almindeligt autoværn, hvor man sagtens kunne have sat et støjdæmpende autoværn. Det runger og hyler ud over hele engen, hver gang især lastbilerne kører over. Man kan høre vejen indenfor, selvom vinduerne er lukkede. Det er svært at sove på den side ud mod vejen. Vejen er hævet flere meter, selvom der blev skrevet, at den ville blive sænket. Helt tilbage i 2014-16 stod der i lokalavisen, at der ville komme støjvolde langs med hele strækningen. Kommunen gik meget op i støjreducerende tiltag ved bebyggelse, hvor grænseværdierne blev overskredet. Grænseværdien 58 dB er sat højt i Danmark. WHO’s anbefalinger er 53 dB, som grænseværdien også er mange steder i Europa.

Det er sundhedsskadelig støj, vi bor i i Damgårdstoften. Og støjen er konstant. Støjniveauet er målt, mere end 58 dB, af private flere gange på den strækning. Kommunens målinger er slet ikke fyldestgørende og grundige nok i disse altafgørende(for os) målinger. Ifølge foreningen Giber Ringvej blev målingerne ikke foretaget på de mest trafikale tidspunkter, og det foregik i en meget kort periode og kun tre måneder efter åbningen. Trafikken er forøget rigtig meget siden da, især tung trafik. I fremtiden, vil der kun komme mere trafik. Jeg mener, at der burde foretages nye og mere retvisende målinger, inden der træffes en endegyldig beslutning om at udelade os i støjbekæmpelses planerne.

Desværre kan man ikke længere pga lastbilsstøjen og den konstante susen som fra en motorvej, opholde sig i sin have i foråret/sommerperioden. Jeg har påtalt det overfor rådmanden for Teknik og Miljø i foråret, da jeg mødte ham til et møde. Svaret lød, at han havde boet ud til Silkeborgvej, og at det også var støjende. Så det er, hvad man er vant til, fik jeg at vide. MEN for det første, så kan man ikke sammenligne Giber Ringvej med Silkeborgvej. For det andet, så flytter folk ofte efter endt studium herud for at få lidt mere fred og ro og plads. Man kan høre evig susen fra bilerne ned til begge parkerne i Mårslet, altid. På vindstille dage kan man høre vejens susen lang vej - helt ned til kirken, Brugsen og ud af Bedervej mod Vilhelmsborg. Det er trist, at store dele af et før ellers fredeligt område nu er indhyllet i støjforurening.

Bliver der overhovedet lyttet til disse forslag og til de borgere, der er berørt af støj? I bogen ”Med på en lytter” s. 69 af videnskabsjournalist Anette K. Nielsen, kan man bla. læse følgende: ”Trafikstøj bliver af WHO og det Europæiske miljøagentur regnet for at være den mest alvorlige form for miljømæssig påvirkning af menneskers helbred kun overgået af luft forurening.” Og landets førende trafikstøjforsker Mette Sørensen har forsket de sidste 10 år på sammenhængen mellem vejtrafik og helbredsmæssige problemer på under 58 dB (bog ”Med på en Lytter” s 57).

Selvom nok så mange har påtalt problemet i Damgårdstoften-Tandervej-Mustrupvej, bliver det ikke taget alvorligt. Jeg fik at vide af Carsten Thomsen, den daværende leder for projektet, at der ikke er plads til at lave afskærmning langs med engstrækningen. Dette med argumentet, at det er et fredet område. Men til trods for det, kan man kan godt lave en stor bred vej! Derfor burde man også godt kunne finde plads til at lave en afskærmning. Det er mærkværdigt at lave en hel Ringvej, og så er det kun den ene halvdel af Mårslet, der får støjvolde. Alt imens den anden halvdel slet ikke er medregnet i kommunens budget. Alle os, der bor i første parket ud til vejen, er hårdt ramt af støj. Udover at det er belastende helbredsmæssigt, vil det blive svært at sælge/fraflytte. For hvem vil flytte ind i støj?!Nu, hvor foråret er kommet og sommeren er om hjørnet, går vi et sandt støjhelvede i møde. Vi er rigtig kede af at være blevet helt og aldeles overset. Og vi er mange, der føler os snydt af Århus kommune, ud fra hvad de lovede borgerne inden Giber-Ringvej blev bygget.

MVH Tine Larsen-Bjerre, Mårslet Damgårdstoften
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tine Larsen-Bjerre

Indsendt

02/04/2024 11:55

Sagsnummer

HS6795650

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H826