Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5

Vi sender vores høringssvar/indsigelser imod ophævelse/ændring af nogle af § i Byplanvedtægten.
Dette er uddybet i vedlagte hørringssvar (vedlagt fil).
Vores indsigelse omhandler kun de forhold der gælder for matrikler der har naboskel til beboelsesområdet Voldgårdsvej-Højbovej-Holmevej.
Vores indsigelser går på at man ikke tager højde for den fra naturens side store højdeforskel i disse nye rammer. Højdeforskellen havde man taget højde for i Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2. Boligområdet ligger meget lavt.
Med nye Ramme 111601ER og 111602ER som fremlagt form, vil der ske følgende:
Mistet sollys – massive indbliks genér – forøget støjgener.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Birger Florin

Indsendt

21/03/2024 18:19

Sagsnummer

HS6357041

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk