Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Høringssvar i forhold til ny lokalplan H-T_5 med tillæg

Højbjerg, den 23.3.2024
Indsigelse vedr. Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. Tillæg nr. 1 og 2.

Vores indsigelse gælder kun for de matrikler, der er beliggende som direkte naboer til boligområdet Højbovej – Voldgårdsvej og Holmevej.

Efter at have læst kommunens begrundelse for ophævelse af byplanvedtægt nr. 5, læser vi, at der er uoverensstemmelse mellem byplanvedtægten og de gældende kommuneplanrammer og dermed ikke kan ske byudvikling med gældende bestemmelser i kommuneplanen, som anses for tidssvarende.
Vi har følgende indsigelser:
Det fremgår, at der åbnes op for en større udnyttelsesgrad af de enkelte grunde. Dette omhandler anvendelse, bebyggelsesprocent, bebyggelsens højde og det bebyggede areal.
Ud fra hvad vi kan se i forslaget fremgår det, at i den gamle byplanvedtægt må der bygges op til 10 m i højden, og i det nye forslag er byggehøjden 18,5 m.

Hvis det nye forslag bliver vedtaget, forudser vi i den grad mistet sollys, da vores have ligger sydvendt.
Vi forudser desuden indbliksgener og værdiforringelse.
Efter en konkret henvendelse vedr. Etablering af padelcenter inden for området – forudser vi i den grad forøgede støjgener. (Vi henviser lige til den aktuelle sag, hvor Århus Kommune har givet tilladelse til at Højbjerg Tennisklub har etableret en udendørs padelbane.)

Vi håber på, at Århus kommune vil have god forvaltningsskik i mente, når der skal tages endelig beslutning vedr. Evt. ophævelse af byplanvedtægt nr. 5 inkl. Tillæg nr. 1 og 2.

Vi ønsker under ingen omstændigheder at modarbejde generel nutidig byplanlægning, men mener også, at der i meget høj grad skal tages hensyn til de parceller, der er direkte naboer og hvor parcellerne blev bygget før industrien kom til.

Med venlig hilsen
Bjarne Nielsen og Jessi Christensen
Voldgårdsvej 5
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jessi Christensen

Indsendt

30/03/2024 13:55

Sagsnummer

HS7458007

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk