Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og nr. 2

Højbjerg d. 31. marts 2024
Indsigelse:
Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5
inklt tillæg nr. 1 og 2

Indsigelsen gælder kun for de matrikler der ligger som direkte naboer til
Boligområdet Højbovej – Voldgårdsve j- Holmevej.

Efter at have læst kommunens begrundelse for ophævelse af byplanvedtægt nr. 5,
Læser vi, at der er uoverensstemmelse mellem byplanvedtægten og de gældende bestemmelser i kommuneplanlægningen og dermed ikke kan ske ske byudvikling med gældende bestemmelser i kommuneplanen, som anses for tidssvarende.
Vi har følgende indsigelser:
Det fremgår, at der åbnes op for en større udnyttelsesgrad af de enkelte grunde. Dette omhandler anvendelse bebyggelsesprocent, bebyggelsens højde og det bebyggede areal. Ud fra hvad vi kan se i forslaget fremgår det, at i den gamle byplanvedtægt må der bygges op til 10 m. i højden, og i det nye forslag er byggehøjden 18,5 m. Det på trods af, at man ser hvordan diverse koter i området ligger højt i forvejen, op til 30 m. med alle de gener det giver!
Hvis det nye forslag bliver vedtaget, forudser vi, da vores hus er et af de huse som ligger lavest på Voldgårdsvej, at det vil medføre i den grad mistet sollys, ikke mindst i vinterhalvåret da vores have ligger sydvendt samt medføre store begrænsninger med hensyn til dyrkning af vores køkkenhave. Desuden forudser vi massive indbliksgener, forøgede støjgener samt heraf følgende værdiforringelse af huset.
Vi ønsker under ingen omstændigheder at modarbejde generel nutidig byplanlægning, men mener også, at der i meget høj grad skal tages hensyn til de parceller, der er direkte naboer og hvor parcellerne blev bygget før industrien kom til.

Med venlig hilsen
Arne Hvid Christiansen og Birgit Hvid Barfod
Voldgårdsvej 11
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Arne Hvid Christiansen

Indsendt

31/03/2024 13:31

Sagsnummer

HS9608469

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk