Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Indsigelse mod forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Indsigelse
Denne indsigelse drejer sig om Ramme 111601ER og 111602ER.
Nærværende indsigelse gælder for de matrikler, der er direkte nabo til boligområdet
Højbovej, Voldgårdsvej og Holmevej.
Den aktuelle lokalplan daterer sig ca. 75 år tilbage, og vi er klar over, at alting skal
opdateres og moderniseres for at modsvare den udvikling, som er en uundgåelig del af alt.
Men i dette tilfælde mener vi ikke, at den foreslåede opdatering giver mening, hverken
principielt eller i praksis.
Med andre ord mener vi absolut, at den foreslåede ændring til nævnte lokalplan ikke
bør gennemføres, og det bygger vi på følgende:
Det pågældende område, som vores ejendom (Holmevej 299) er placeret på, ligger fra
naturens side lavt i terrænet. Vi kan således på store dele af vores grund ikke se terrænets
overflade mod syd, da jordskorpen her ligger meget højt relativt til vores ejendom.
Boligområdet blev etableret før industriområdet og var der således først, hvilket man
havde taget højde for i Byplanvedtægt 5. Man har således dengang tydeligvis orienteret
sig i miljøet og vurderet, at de pågældende bestemmelser var nødvendige og
hensigtsmæssige. Det mener vi stadig er tilfældet.
For at sikre disse lavtliggende boligområder har man indlagt et Skærmområde på 5-10
meter, som skal være anlagt som haveanlæg.
Desuden har man begrænset byggehøjden, så bygninger ikke skulle give gener i forhold til
såvel manglende sollys som indbliksrelaterede gener.
Bebyggelsens afstand fra naboskel skal være mindst lig med bebyggelsens højde, dog
mindst 5 meter.
Således mener vi, at de foreslåede ændringer til Byplanvedtægt 5 ingen mening giver. Det
vil medføre alt for stor negativ påvirkning på vores og tilstødende grunde at give tilladelse
til at bygge høje bygninger, hvor terrænet ligger meget højt i forvejen relativt til de
påvirkede boliggrunde. Højdeforskellen vil være op til 30 meter, hvilket vil resultere i
enorme gener i form af bl.a.:
• Mistet sollys (vores grund er allerede påvirket af den periodevise mangel på sollys,
som det naturlige terræn giver, og det vil kun blive meget værre af høje
bebyggelser.
• Gener i forhold til indblik fra nævte bygninger
• Stærkt forøgede støjgener.
Med venlig hilsen
Pernille Dalsgaard og Heine Christensen
Holmvevej 299
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pernille Dalsgaard

Indsendt

01/04/2024 17:38

Sagsnummer

HS2351481

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk