Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Indsigelse

Højbjerg d. 2.4.2024

Indsigelse vedrørende forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl.
tillæg 1 og 2
Indsigelsen gælder kun for de matrikler, der ligger som direkte naboer til boligområdet
Højbovej -Voldgårdsvej-Holmevej.
Vi medgiver, at man skal følge med tiden, og at den nuværende lokalplan på nogle
områder ikke længere er tidssvarende. Men i den nye ramme 111601ER og 111602ER
lader det til, at man ikke har taget højde for den store højdeforskel, der er fra naturens side.
Boligområderne omkring Højbovej, Voldgårdsvej og Holmevej ligger niveaumæssigt meget
lavt i forhold til industriområdet, og med den nye ramme åbner man op for at øge
byggehøjden betragteligt, som dermed giver massive indbliksgener, mistet sollys samt
støjgener.

Vi håber, at I vil tage ovenstående indsigelse med i jeres videre overvejelser.

Med venlig hilsen
Morten og Tanja Friis
Højbovej 8
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Friis Faarkrog

Indsendt

02/04/2024 19:06

Sagsnummer

HS1364844

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk