Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Insigelse mot forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Højbjerg
03.04. 2024

Vores indsigelse

Indsigelsen gælder kun for de matrikler der ligger som direkte naboer til boligområdet Højbovej-Voldgårsvej-Holmevej

Baggrund:
Det er forståeligt at der skal følges med i tiden, og denne lokalplan som er ca. 75 år gammel, så det giver god mening at få den moderniseret og gjort mere simpel og brugbar.

Hertil er vi meget enige men så begynder det at gå lit galt.

Nordlige delen ved siden af industriområdet Axel Grunhs vej (Nye ramme111601ER og 111602ER)

Man kan se at der har vært tænkt meget over grundlaget for den gamle Byplanvedtægt 5 (Bypl5) og områderne har været besøgt/undersøgt inden den blev skrevet, hvor blandt andet følgende punkter blev taget til efterretning.
• Dette område ligger en del lavere fra naturens side, fra ca. 2 meter til 12 meter i højden. Det vil sige at boligejere på Højbovej’s vestlige side – Volgårdsvej’s sydlige side, skal se opad bare for at kunne se på jordskorpen på industrigrunden.
• Boligområdet var der før Industriområdet.
Dette havde man taget højde for i Bypl5, da man ville indvie et nyt industriområde i Holme by og sogn.
• Der er for at sikre de lavtliggende boligområder, indlagt et Skærmområde på 5 – 10 meter, som skal være anlagt som haveanlæg.
• Derudover har man begrænset byggehøjden, så bygninger hverken skulle give de store gener for manglende sollys og indbliksgener.
• Bebyggelse afstdand fra naboskel skal være mindst lig med bebyggelsens højde, dog minst 5 meter.
• + flere andre punkter som kan ses i Bypl5.

Ny Ramme 111601ER og 111602ER giver derfor slet ingen mening, når man ser hvordan diverse niveau Koter er i området. Vores indsigelse er til at give tilladelse til at bygge høje bygninger hvor koter ligger højt i forvejen, hvor man vil få meget store højdeforskel, nogen steder op til 30 meter!
Dette vil medføre flere gener til beboerne, som følger:
• Stor grad av mistet sollys.
• Tab udsyn og ”luft følelse” – man vil føle sig «indelukket”.
• Massive indbliks genér.
• Forøget støjgenér.

Vi mener derfor at det må læges til grund at boligområdet var der før industrien og at det er beboerne som opholder sig klart mest tid på de gældende matrikler/områder. Og at man derfor ikke ændrer på den tilladte byggehøjde for de matrikler der ligger som direkte naboer til boligområdet Højbovej-Voldgårsvej-Holmevej, i den nordlige delen ved siden af industriområdet Axel Grunhs vej (Nye ramme111601ER og 111602ER).

Med venlig hilsen
Janni og Jon Degn Tangen
Højbovej 10
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jon Degn Tangen

Indsendt

03/04/2024 11:47

Sagsnummer

HS4737105

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk