Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Brug af Folkehuset Skåde

Hr. Jens Sønderbæk

I nogle omgange er jeg blevet gjort bekendt med, at der arbejdes med omlægning af Folkehuset Skådes funktion. Jeg har to gange tilladt mig at fremsende synspunkter fra beboere i Ældreboligerne på Bushøjvænget. Hermed fremsendes – genfremsendes- mine tidligere kommentarer i håb om, at de må vægte i afgørelserne.

Hr. rådmand Christian Budde

Jeg har set skrivelse fra dig vedrørende Folkehusenes fremtid. Som formand for beboerne i Ældreboligerne på Bushøjvænget har jeg kommentarer vedrørende Folkehuset Skåde således:

Folkehuset Skåde udgør en integreret del af livet blandt beboerne i Ældreboligerne. Uden det havde vi intet sted til fællesaktiviteter. Beboerne er ikke mobile, som den øvrige befolkning. Derfor kan vores fællesskaber ikke flyttes til andre adresser -end ikke til nabohuse, da de ligger udenfor rollator-afstand. Af samme årsag egner biblioteket sig heller ikke. I øvrigt er bibliotekets åbningstid allerede beskåret, og toiletforholdene er uegnede til kørestolsbrugere. Folkehuset Skåde er vores samlingssted og vores fælleshus.

I år bruger vi Folkehuset Skåde således:
1. Fællesspisning i weekender
2. Foredrag
3. Læseklub
4. Lysbilledfremvisning
5. Fælles kaffebord med quiz
6. Fællesmøde med alle beboere
7. Underholdning med glögg og æbleskiver
8. Oplysning om fransk kultur m/ smagsprøver og vinsmagning
9. Oplysningsmøde med Vios
10. Informationsmøde om udflugt til Mols Bjerge
11. Fastelavnsfest
12. Skt. Hans aften med grill
13. Mortensaften
14. Spisning i Caféen benyttes kun af få beboere, da maden ikke lever op til nutidig standard. Ikke desto mindre dukker flere beboere op ved spisetid, fordi det giver lejlighed til socialt samvær, kortspil o.l.
15. Familiefester som f.eks. ved fødselsdage o.l.
16. Afdelingsmøde med repræsentanter fra kommunen

I øvrigt er vore arrangementer flettet ind mellem arrangementer, som Brugerrådet står for. Alt i alt giver det et trivselsgrundlag for beboerne i Ældreboligerne, som skaber den glæde, der får alle her på stedet til at bøje sig i dyb taknemmelig for at bo et så smukt sted med så stor aktivitet.

Med venlig hilsen

Ervin Bork
Bushøjvænget 61
8270 HøjbjergRådmand Chr. Budde
c/o Anette Poulsen

Jeg har tidligere skrevet til rådmand Chr. Budde om aktiviteter i Folkehuset Skåde. Jeg har tilfældigvis hørt at der fortsat arbejdes med omlægning af folkehusenes aktiviteter. Da jeg ikke er blevet informeret om de rundsendte materialer, må jeg vel tolke det, som om synspunkter fra beboerne i Ældreboligerne på Bushøjvænget er blevet overhørt. Hvis det er tilfældet, gør det mig trist.

Hvis vi ikke længere kan bruge Folkehuset Skådes lokaler, vil det med ét slag gøre vores tilværelse ulykkelig.
Folkehuset Skådes lokaler fungerer i øjeblikket som Ældreboligernes fælleshus. Og det har vel også været tiltænkt som sådan fra byggeriets start. Derfor vil vi med et slag blive hindret i at samles til fællesaktiviteter, som vi i øjeblikket har stor glæde af, og som er fremmende for vores livskvalitet. Karakteren af vores beboersammensætning er af en sådan art, at vi er afhængig af lokaler i rollatorafstand.
Uanset Folkehuset Skådes fremtidsfunktion er det derfor altafgørende for os, at vi i det mindste kan få adgang til Blå Sal og motionsrummet.

Med venlig hilsen
Ervin Bork
Formand for beboerne i Ældreboligerne på Bushøjvænget
Bushøjvænget 61
8270 Højbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ervin Bork

Indsendt

06/03/2024 15:07

Sagsnummer

HS9115894

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk