Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Høringssvar vedr. Folkehusenes fremtid

HØRINGSSVAR FRA BRUGERE AF FOLKEHUSET VESTERVANG
På trods af at vores Folkehus ikke er truet af lukning, ønsker brugere af Folkehuset at komme med følgende udtalelse:
FOLKEHUSENE ER VIGTIGE GRUNDSTEN I MANGE ÆLDRES DAGLIGE LIV
Derfor er det afgørende, at der altid er plads til de ældre, sårbare og ensomme, at de kan mødes og have et frirum f.eks. i mande- og kvindegrupper, strikkegruppe, musikoplevelser, foredrag, højskolesang, værksteder, højtlæsning m.m.
De ældre må ikke blive presset ud af de mange aktiviteter og grupper, som politikerne ønsker, skal ind i Folkehusene.
Det er vigtigt, at beslutningstagerne har et klart fokus på ældregruppen.
FOLKEHUSETS CAFÉ OG AKTIVITETER
Vores café byder alle velkommen og skaber en fantastisk venlig, imødekommen, åben, social stemning for alle os brugere.
Saeid, cafeens personale, vores meget aktive brugerråd, der deltager i alle aktiviteter og hjælper til, hvor der er behov, assisteret af de mange frivillige, er med til at få det hele til at fungere til alles glæde og tilfredshed.
Det medfører, at mange møder op fra lokalområdet og fra byen til spisning og de mange aktiviteter, der foregår i cafelokalet.
FOLKEHUSETS KØKKEN
Køkkenet serverer meget velsmagende mad og har åbent alle årets dage.
Der holdes mange fester, fødselsdage, mindekomsammen m.m.
Caféen kører med overskud på trods af, at der er indkøbt forskellige køkkenmaskiner for at optimere driften.
Dog mangler køkkenet stadig forskellige køkkenmaskiner, køle- og frostplads.
CAFEENS INDRETNING
Cafeens borde og stole trænger til udskiftning. Bordene er svære at rengøre. Stolene er tunge at rykke rundt med, kan ikke stables og støtter ikke ryggen.
FOLKEHUSETS SUNDHEDSKLINIK
En gruppe ældre indsendte d.26.2. en henvendelse til forvaltningen om åbning af sundhedsklinikken, som uden varsel og information blev lukket for 2 år siden, hvorfor vi nu må op på sundhedsklinikken Fuglebakken, hvilket er en meget stor udfordring for mange.
Sundhedsklinikkens lokale står fuldstændig urørt og kan i princippet åbnes d.d.
Vi har fået en tilbagemelding fra forvaltningen om, at de er ved at afklare behovet.
Om vores sundhedsklinik bliver åbnet 1/2 eller 2 dage om ugen, er ligegyldigt for os. Det afgørende er, at den bliver åbnet igen, således at sundhed og helbred bliver prioriteret i vores Folkehus.
FOLKEHUSETS TRÆNINGSRUM
Vi har et træningsrum, der trænger til udskiftning af redskaber. Rummet benyttes af beboerne i ældreboligerne og lokalområdet. Rummet er ikke ret stort, hvorfor der bør ses på, om det er muligt at ændre indretningen og om muligt at finde et større rum.
I rapporten om Folkehusets Vestervang står, at der er 27 brugere. Disse 27 brugere er registreret under FOF. Derudover kommer en del ældre med deres fysioterapeuter for at træne. Det er ofte vanskeligt at få plads, da træningsrummet er meget lille.
TRANSPORT TIL FOLKEHUSENE
Såfremt et Folkehus nedlægges, er det afgørende, at politikerne afsætter midler til gratis transport til nærmeste Folkehus for de ældre, der har mistet deres lokale Folkehus - akkurat som mange kirker har afsat midler til kirkebil frem og tilbage til gudstjenester og kirkelige aktiviteter.
At fratage ældre muligheden for at spise sammen med andre, at komme til aktiviteter og den sociale trivsel, der er forbundet dermed, vil være en meget hård og uoverskuelig konsekvens for ældre medborgere. Det vil fremme ensomhed og dårlig trivsel.

Høringssvaret er udarbejdet på vegne af en gruppe brugere af af Folkehuset Vestervang.
Inger Ulla Petersen, Vestervang 18, 1. Lejl.2
Greta Bertram, Vestervang 30
Ulla Skaarenborg, Vestervang 18, 1. Lejl.22
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Skaarenborg

Indsendt

18/03/2024 17:52

Sagsnummer

HS6127357

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk