Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Forslag til et mangfoldigt Folkehus

Mangfoldigt Folkehus
Forslag til et mangfoldigt folkehus
Vi er repræsentanter fra 4 store etniske foreninger, som benytter Folkehusene til lokaler til aktiviteter.

Alia Chapook (Formand for foreningen Sundhed Rewaq)
Foreningen har 60 medlemmer og vi frivillige organisationer, afholdelse af kulturelle fester. Vi prøver at blande vores medlemmer, sammen med danske ældre for at fremme integration og få bedre forståelse af det danske samfund. Vi er medlem af Frivillivcenter i Aarhus har også mange aktiviteter. Svømning, banko, oplæg om forskellige emner-tur til Tyskland- samarbejde med andre.
Abdirahman Mohamud IIdle (formand for foreningen Leg og lær)
Foreningen står for: forpligtende fællesskab, frivillighed og medborgerskab i lokalsamfundet. Laver sproglige og kulturelle aktiviteter for børn og forældre og deltager i integrations indsatser, herunder brobygning mellem kulturer. Styrkelse af skole og forældresamarbejde og forebyggelse af ungdomskriminalitet.
Parvaneh Nozartayeb(Formand for foreningen Safahus)
Foreningen er for seniorer og pensionister, har over 50 medlemmer med mange forskellige aktiviteter: Fælles spisning, synge sammen, invitere oplægsholder om sundhed-kultur og bevægelse, afholde højtids fester, valg arrangementer, banko, dans og tur til Tyskland og København. Aktiviteterne er med til at styrke medlemmernes sociale bånd og ikke mindst et sundere liv.
Siham El Bahja (Formand for Marokkansk kulturforening)
. Vi har 80 medlemmer og har forskellige aktiviteter for børn og voksne. Fælles spisning, Zumba, dans for børn, foredrag, gåture. Vi holder også fester og samarbejder med andre frivillige foreninger.

Vi har et stort ønske om at kunne omdanne et folkehus til et mangfoldigt folkehus i Aarhus, som skal danne base for vores fælles aktiviteter og således tiltrække især flere ældre. Et af vores vigtigste formål med aktiviteterne er at bekæmpe ensomheden og øge livskvaliteten for etniske grupper i alle aldre.
I fremtiden vil der være flere borgere med anden etniske baggrund end dansk, som får brug for pasning og pleje, hvor et mangfoldigt hus kan være forebyggende og billigere for kommunen.
Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af borgere 60+ fra ikke-vestlige lande være 60.100 i 2030 og 179.000 i 2060. For at fremme sundhedens blandt ældre etniske minoriteter er det vigtigt, at der er meningsfulde tilbud som også appellerer til etniske minoritetsældre.
Huset kan være med til at forbedre oplevelsen for vores medlemmer og styrke fællesskabet. Vi ønsker at samles i et folkehus for at have flere timer og muligheder for at foretage opsøgende arbejde samt etablere relevante aktiviteter.
Formålet med at have et mangfoldigt hus er også, at udvide aktiviteterne og samarbejde med hinanden på tværs. Mangel på lokaler har altid været vores udfordring. Vi løfter en stor opgave i samfundet som frivillige aktører og håber på, at vores ønske kommer i betragtning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maria Brinks Arianfar

Indsendt

21/03/2024 10:14

Sagsnummer

HS3042277

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk