Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehuse

Bedsteforældrenes Klimaaktion Aarhus.
Aarhus den 20.3.2024


Til Aarhus Kommune - høringssvar vedrørende Folkehuse i Aarhus Kommune.

Bedsteforældrenes Klimaaktion I Aarhus benytter med stor glæde ofte Folkehuset i Møllestien.

Vores høringssvar vil starte med mere generelle kommentarer om, hvordan vi oplever huset på de mange forskellige tidspunkter vi kommer der - og senere vil vi beskrive, hvordan vi selv bruger og værdsætter huset.

GENERELT.

Som gæster i huset oplever vi Folkehuset Møllestien, som et sted med mange kvaliteter.
Vi kan nævne
Den dejlige cafe, som har mange muligheder
Haven rummer mange muligheder for aktiviteter
Svømmebassinet, der besøges af borgere med mange forskellige behov
Aktivitetslokalet, nyindrettet, der kan rumme et hav af forskellige aktiviteter
De mange forskellige kulturelle arrangementer der finder sted
De fællesskaber, der opstår i forbindelse med husets aktiviteter
Sundhedsklinik (selvom der desværre kræver henvisning)
De meget velindrettede Mødelokaler af forskellig størrelse (2 kan slås sammen til et stort)
Selvtræning
Vi kunne nævne mere - dette blot hvad vi lægger mærke til i forbindelse med vores egne aktiviteter i huset. Det virker som om om Folkehuset er et rigtig vigtigt sted for mange mennesker med forskellige behov. Det fællesskab der opnås, kan have stor betydning for mange.

Hvad betyder Folkehuset Møllestien for Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Bedsteforældrenes Klimaaktion er en apolitisk bevægelse, der har fokus på klimaforandringer - ikke mindst for vore børns og børnebørns skyld. Vores motto kunne godt være: Børns fremtid - vores ansvar.
Vi ønsker at være aktive både på lokalt, nationalt og globalt plan.

Vores møder afholdes på Møllestien og vi gør derudover ofte brug af DEN GRØNNE AMBASSADE ved Domkirken, som Aarhus Kommune stiller til rådighed.

Nogle af vores ting opbevaret i husets kælder. Vi bruger mad og drikke fra cafeen og får en god betjening her.
Vi synes alle lokaler er velegnede til vores aktiviteter. F.eks kan vi mørklægge og bruge anlæg. Holde små møder, i det lille køkken eller lægge to lokaler sammen, hvis vi er mange. Vi oplever, vi har mange muligheder.
Lokalerne er alle i god stand og vores praksis mht reservation foregår på en behagelig måde.

Vi er meget taknemmelige for, at kommunen således stiller lokaler til rådighed for organisationer i byen, herunder os. Lokalerne ligger centralt og der er mulighed for parkering. Det er også en fordel for os, at det er muligt at bruge lokalerne uden for almindelig åbningstid via en brik.

Skal vi nævne noget, der kunne være anderledes/bedre, så var det en udvidelse af caféens åbningstider (week-ends) og mere grøn mad .

Disse kommentarer vedrørører som nævnt Folkehuset Møllestien, men vores oplevelse af den værdi et sådant sted har for menneskers oplevelse af fællesskab gælder formentlig for samtlige folkehuse.

De bedste hilsener - på Bedsteforældrenes vegne - Jim, Johannes, Kirsten, Thyra og Inge-lise
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge-lise rauhe

Indsendt

22/03/2024 13:16

Sagsnummer

HS6575501

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk