Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Høringssvar

Høringssvar om fortsat eksistens af Folkehuset Viby.

Sundhed og omsorg har med baggrund i byrådets budgetforlig, som i parentes bemærket blandt andet drejer sig om oprydning i urentable cafeer i folkehusene, udarbejdet en analyse af folkehusene. Med baggrund i denne analyse er folkehusene blevet placeret i tre grupper:
1, Folkehuse indstillet til at fortsætte.
2, Folkehuse overgået til anden anvendelse eller vil blive det.
3, Folkehuse hvor der kan foretages mulighedsstudier!!!!
I denne 3. gruppe er Folkehuset Viby blevet placeret. Det er nok ikke overraskende da aktiviteten i Folkehuset Viby igennem de senere år har været for nedadgående, hvilket ikke mindst skyldes at administration mm, som også har til huse i bygningen, stille og roligt har lagt beslag på flere og flere lokaler og derved minimeret mulighederne for aktiviteter. Færre aktiviteter er også dårligere grundlag for en bæredygtig cafe. Da et af pejlemærkerne for fremtidens folkehus jo er en bæredygtig cafe, så ???
Tilbage i Folkehuset Viby er i dag udover lokale til styrke selvtræning af lokaler til booking for foreninger cafeen og en stor sal. Disse lokaler bruges i dag typisk i dag af foreninger som ikke kun er forankret i lokalsamfundet. Men som favner bredt ikke bare aldersmæssigt men også geografisk. Disse foreninger som samles på andre tider end i dagtimerne på grund af bredden i medlemmerne er ikke afhængige af en velfungerende cafe. Her er gode og centralt beliggende lokaler af større betydning. Man kan kun opfordre Sundhed og omsorg til at være mere fleksible i deres mulighedsanalyse. Der er foreninger som fungerer på et stort grundlag af selvbetjening, hvor det eneste behov vi har fra kommunen, er et egnet lokale. Udover folkehuse som fungerer efter de pejlemærker man har stillet op, så kan lokaliteter som kun rummer lokaler til booking vel også være en mulighed? Disse foreninger samles jo i lokaler på tidspunkter, hvor disse ellers ville have stået tomme.
Østjysk Frimærkeklub er en klub som består af medlemmer fra lokalområdet, fra hele kommunen men også fra oplandet omkring kommunen. Vi har igennem de 44 år klubben har eksisteret haft tilhørsforhold i Viby. Vi er en klub med 70 medlemmer, hvor 40-45 medlemmer samles hver mandag aften til møder, 9 måneder i året, de øvrige 3 måneder 1 mandag i måneden. Det har vi blandt andet fordi der har været egnede lokaler i Viby. Men også fordi lokalerne i Viby ligger centralt i forhold til infrastruktur. Både for privat kørsel men også offentlig trafik. Adskillige busruter krydser Viby Torv, nord-syd og øst-vest. Sågar en Letbane station er inden for kort gå rækkevidde. Og privatkørsel belaster ikke midtbyen med kørsel. Herforuden skal ikke glemmes at vi i vid udstrækning virker som en socialklub for vore medlemmer.
Vi kan kun kraftigt opfordre til at bevare Viby Folkehus. Det ligger centralt placeret i Viby, geografisk og infrastrukturmæssigt. Har et godt befolkningsgrundlag. Gode lokaler. Tilbage er kun at konstatere om det er det man ønsker eller om mulighedsanalysen skal åbne op for andre løsninger.

Østjysk Frimærkeklub.
Torben Malm
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Malm

Indsendt

28/03/2024 12:13

Sagsnummer

HS3277129

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk