Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehusene i Aarhus

I november 2022 måtte vi – en spraglet flok af beboere i dejligt diverse Herredsvang - på gaden for at protestere mod den bebudede spare-lukning af Hasle Bibliotek. Vi vandt. Biblioteket overlevede om end med stærkt beskåret åbningstid.
Men nu skal vi så overveje, om vi skal på gaden igen, for vores Folkehuset Toftegården er blandt de seks folkehuse, som nu hænger i neglene, og som risikerer at blive lukket. Samtidig skal vi stresse over, hvad politikerne ellers rumler med af planer for vores område.
Forligspartierne bag den nye aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune er nemlig blevet enige om, at der skal udarbejdes en strategisk udviklingsplan for Herredsvang. (Ikke at Herredsvang er et udsat område, men forligspartierne mener, at området ”over de seneste år har udviklet sig i den forkerte retning.”)
Partierne vil have ”…øget fokus på renovering og omdannelse af eksisterende almene boliger til nye boligtyper, som kan skabe variation og tiltrække nye beboergrupper.” ”Det er afgørende, at der bliver udviklet nye boligtyper, fx attraktive rækkehuse og at det i fremtiden bliver muligt at eje sin egen bolig.”
Så vidt jeg forstår, vil borgmesteren ikke afvise, at der kan blive tale om nedrivning af boliger her i Herredsvang. Aarhus Stiftstidende skrev:
”Skal der også rives almene boliger ned i Herredsvang, ligesom i Gellerup og Bispehaven og snart Toveshøj?
- Det er der ikke taget stilling til endnu. Men det er et af de greb, vi har brugt andre steder. Om det skal ske her vil bero på en dialog med boligforeningerne og beboere. Vi skal gøre det, der virker. Men der er et par nyrenoverede afdelinger, jeg ikke mener, giver mening at rive ned, svarer borgmesteren.”

Det er så frastødende arrogant at kalde nedrivning af boliger for ”et greb.” Det føles ydmygende, respektløst. Og selvom der i den nye politiske aftale står, at ”Demokratiske værdier og dialog er afgørende for et samfunds sammenhængskraft,” så gider man jo ikke fra politisk hold stable en dialogmøderække på benene herude, hvor vi bor, så vi kan høre fra politikernes egne munde, hvad de tumler med af tanker om vores område, og så VI kan fortælle dem face to face, hvad VI ønsker.
Partierne skriver så også: ”Den kommende udvikling i Herredsvang skal understøttes af mødesteder og aktiviteter på tværs af lokalområdet. Der arbejdes videre med en øget indsats og styrket bemanding af biblioteket samt understøttelse af aktiviteter i lokalområdet, der kan bidrage til at øge tryghed, sundhed, demokrati og fællesskab.” Jamen ja da! Hellere en sær kovending end ingen kovending. Vi er da kanonglade for udsigten til, at biblioteket får flere ansatte og at kulturhuset, hvor biblioteket ligger, ombygges for 7 mio. kr.
Men lad dog vores folkehus ligge, hvor det ligger! Det ER jo allerede et MØDESTED med masser af AKTIVITETER! Vi mødes for eksempel i det glimrende træningslokale med velfungerende, velholdte træningsmaskiner. Der er fællesspisning, banko, brætspil, gåture, filmvisning. Vi har ganske vist ikke en cafe, men det kan vi vel få, hvis vi får lidt kommunale tilskudskroner frem for en lukning.
Vi bor få minutters gang fra herlige Vestereng med vild bevoksning og plads til mennesker og dyr og samme korte afstand til Marienlyst Park, et velplejet stykke natur med golfbane, bakke, træer, plæner, bænke og borde. Trillegårds-bebyggelsen, hvor jeg bor, er blandt andet et mageløst godt tænkt gårdhavehus-miljø. Vi har taget de første skridt til et stort renoveringsprojekt, men det er I politikere forhåbentlig klar over… Nu udbasunerer I, at der skal laves en langsigtet udviklingsplan. Godt så. Husk nu at tage os med i overvejelserne. Os beboere i et vidunderligt diverst boligområde – med bibliotek og folkehus.
Med venlig hilsen fra Zitha Olsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Zitha Olsen

Indsendt

30/03/2024 16:37

Sagsnummer

HS1691269

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk