Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Fremtidens Folkehuse

31.3.2024
Høringssvar til ”Fremtidens folkehuse”. Høringsfrist 3.4.2024
Indsendt af Birthe Bjerring Jensen, Formand for Brugerrådet, Folkehuset Gellerup.

”Ikke en spareøvelse” på kommunalt plan. Der skal investeres i udvalgte Folkehuse. Det koster nedlæggelser andre steder, som går ud over rigtig mange andre ældre og ensomme.
Overordnet mener vi, at pengene skal prioriteres til de Folkehuse der har brug for hjælp og støtte, før der investeres yderligere i Folkehuse, der kan køre på de nuværende vilkår.
Folkehuset Gellerup er foreslået lukket, da bygningen skal sælges til privat anvendelse. Det medfører, at de nuværende funktioner ikke kan blive i de nuværende lokaler. Er det argument nok, for at nedlægge et Folkehus? Er det ansvarlig sundheds- og forebyggelsespolitik?
Det er vanskeligt at skrive et høringssvar, når vi på Dialogmødet på Folkehuset Trøjborg, fik at vide, at vi ikke kan forvente at beholde betegnelsen Folkehus og ikke kan få at vide om der følger penge med til den såkaldte udvikling, hvor ”der er behov for at finde en anden lokation til de aktiviteter, der ikke kan fortsætte i de oprindelige lokaler”. Vi går derfor i vores høringssvar ud fra, at der følger økonomi med til at udvikle og videreføre alle de nuværende aktiviteter og at Sundhed og Omsorg kommer med forslag til hvor det kan foregå.
Hvis der er brug for dialog omkring en fremtidig placering, kommer Brugerrådet gerne med forslag på det møde, med Otto Orht, som vi er blevet stillet i udsigt. Helst før den endelige beslutning er taget.
Christian Budde nævnte på føromtalte Dialogmøde, at Sundhed og Omsorg har mere end 50 samarbejdskontrakter med foreninger i Gellerup. Det har trods ihærdige forsøg ikke været muligt, indenfor høringsfristen, at finde ud af hvilke og hvordan vi evt. kan samarbejde i fremtiden
Brugerne af Folkehuset Gellerup udtrykker, at de har brug for ét samlet sted, hvor man ved, at man kan mødes og der kommer andre brugere til andre aktiviteter, så man kan inspirere hinanden. Der skal som minimum være køkkenfaciliteter, træningsmuligheder, mødelokaler og et større fællesrum.
Vi ved godt, at der er mange gode foreninger og initiativer i Gellerup. Problemet er dog, at mange af dem er i Brabrand Boligforenings regi, og derfor ikke åbne for alle. Store dele af resten er afhængige af midlertidige finansieringer. Vi mener ikke at folkehusfunktionerne skal være afhængige af ekstern finansiering.
Vi har i Gellerup brug for et blivende, samlet sted, hvor vi bevidst dyrker fællesskabet. Et hus, fuld af liv, hvor man ikke konstant skal søge fonde og være afhængige af midlertidige bevillinger, et hus for alle, som kan rumme folkehusfunktionerne og, hvor foreningerne kan have til huse eller booke gratis lokaler. En sådan mulighed findes ikke i Gellerup.
Folkehuset Gellerup har gennem mange år været stedmoderligt behandlet. Det har igennem mere end 10 år heddet sig at det skulle lukke ”næste år”. Der skulle ikke startes nye aktiviteter op og der er blevet formidlet minimalt. Huset og skiltningen er ikke vedligeholdt, så det er svært at finde for nye brugere, så derfor har det også været svært at finde nye, yngre frivillige. For et halvt år siden døde kassereren og dødsboet makulerede regnskabet. Brugerrådet der var 80+ år magtede ikke at få åbnet kontoen, og blev ikke tilbudt den hjælp, man nu har planer om at tilbyde Folkehuset Fuglebakke, hvor brugerrådet også har brug for støtte. Alligevel holdt de frivillige gang i aktiviteterne uden midler, fordi de syntes det var vigtigt.
Da det blev annonceret, at der skulle vælges nyt brugerråd i januar 2024, mødte mere end 30 op, og 8 personer meldte sig frivilligt til Brugerrådet, som nu har en gennemsnitsalder på under 60 år. Kontoen er åbnet igen, vi har en ny, uddannet køkkenansvarlig, vi har gang i nye fællesaktiviteter og visioner om fællesspisninger med bl.a. tyrkisk og somalisk mad, samtidig med at alle de hidtidige aktiviteter kører videre.
Hvis vilkårene havde været bedre og brugerrådet var blevet hjulpet da kassereren døde, ville tallene i analysen have set helt anderledes ud.
Det er ikke fordi der ikke er brugere nok til folkehusfunktionerne. Der er mange i området der er enlige, ensomme og stressede. Folk, der har brug for samvær og en billig træningsmulighed og folk, der ikke har råd eller overskud til at gøre brug af andre Folkehuses tilbud. Så hvis man vil lighed i sundhed, er det et spørgsmål om vilje fra Byrådet og Sundhed og Omsorg til at prioritere de nødvendige funktioner, som er og kan udvikles, selvom det ikke længere må hedde Folkehuset Gellerup.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birthe Bjerring Jensen

Indsendt

31/03/2024 11:55

Sagsnummer

HS3476252

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk