Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Fremtidens Folkehuse

Høringssvar om Folkehuset Gellerup fra Gellerup Fællesråd.
Gellerup Folkehus kunne være og burde være hjertet i vores lokalsamfund. Det er det sted, hvor vi samles, deltager i aktiviteter, og styrker båndene mellem os. Desværre står vi nu over for truslen om lukning af dette vigtige samlingspunkt. Dette er ikke blot et spørgsmål om bevarelse af en bygning; det handler om at opretholde det sociale og mentale velvære i vores lokalsamfund.
Statistikken fra folkehusanalysen er tydelig: beboerne i Gellerup lider allerede under dårligt helbred, lav trivsel og høj stress. For eksempel har 24% et dårligt selvvurderet helbred, mens 49% rapporterer nogenlunde/dårlig trivsel og livskvalitet, og 45% har en høj score på stressskalaen.
Til sammenligning har brugerne Møllestien, et folkehus, der skal bevares, en lavere forekomst af disse problemer med 11% af dårligt selvvurderet helbred, 31% med nogenlunde/dårlig trivsel og livskvalitet, og 36% med en høj score på stressskalaen.
Disse tal understreger vigtigheden af Folkehuset som et sted, hvor folk kan finde støtte, fællesskab og aktiviteter, der kan forbedre deres livskvalitet. Lukningen af Folkehuset ville kun forværre disse udfordringer og efterlade vores samfund i en endnu mere sårbar position.
Desuden står ældre beboere i Gellerup over for risikoen for ensomhed, en udfordring, der er blevet anerkendt både lokalt og nationalt. Ifølge en undersøgelse fra Ældre Sagen, føler 100.000 ældre mennesker i Danmark sig ensomme. Ældre, der føler sig ensomme, har øget risiko for fysiske og mentale sundhedsproblemer samt nedsat livskvalitet. Folkehuset fungerer som en vigtig modgift mod ensomhed ved at tilbyde et sted, hvor ældre kan deltage i aktiviteter, møde ligesindede og føle sig en del af fællesskabet.

Ifølge Aarhus Kommunes egen plan for bekæmpelse af ensomhed er fælles mødesteder afgørende for at tackle dette problem.
Kommunens egne mål og politikker understreger betydningen af at skabe og bevare mødesteder og fællesskabsrum. Vi må ikke ignorere disse mål og lade Folkehuset i Gellerup blive offer for nedskæringer og besparelser. Tværtimod bør vi styrke vores engagement i at opbygge og vedligeholde steder, hvor fællesskab kan blomstre.
Planen om at lukke Folkehuset og sprede dets aktiviteter til forskellige lokationer i Gellerup er dybt problematisk. Det vil ikke blot fragmentere fællesskabet, men også skabe fysiske og logistiske udfordringer for beboerne. Ældre og handicappede vil især blive påvirket af denne ændring, da det vil gøre det svært for dem at deltage i aktiviteterne.
Bevarelse af Folkehuset i Gellerup er ikke blot en ønskværdig mulighed, det er en nødvendighed for vores lokalsamfunds trivsel og sammenhængskraft. Det er på tide, at vi som samfund står sammen for at bevare dette vigtige samlingspunkt og sikre en lysere fremtid for os alle.
I betragtning af de aktuelle udfordringer og behov i Gellerup er bevarelse af Folkehuset
ikke bare ønskeligt, det er nødvendigt. Det er en investering i lokalsamfundets trivsel,
sundhed og sammenhængskraft, som vi ikke har råd til at miste.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Elsebeth Frederiksen

Indsendt

01/04/2024 11:28

Sagsnummer

HS8616183

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk