Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehuse

Høringssvar folkehuse – Flemming Thisted
Folkehusene dækker et stort behov for dele af befolkningen – hvoraf mange har brug for frit brug af lokaler og mange er afhængige af nærhed i tilbuddet – der er store huller i kollektiv transport særligt i yderområder.
Revisionen i antal af folkehuse blev bredt folkeligt forklaret med et stort underskud omkring cafedrift. Det var ikke på de hyppigt fremførte 5 millioner kr, men nærmere halvdelen.
Personligt har jeg svært ved at forstå, at der kan findes 15 kommunale millioner eller mere til at udvikle 5-6 specielle Folkehuse – i stedet for at dække kommunen bredt med folkehuse.
Jeg respekterer det politiske ønske om at revidere antallet af folkehuse. Men jeg har et billede af, at ønsket om at bevare flere folkehuse - har bevæget sig politisk i perioden.
Herunder har jeg længe forstået tredelingen som et led i denne bevægelse – altså at se, hvor mange Folkehuse, man kunne bevare.
Jeg anerkender fuldt, at der ER enkelte lokaliteter, der må opgives som folkehuse. Men jeg har forstået gruppe 3 som den gruppe, man ville søge at bevare ved ekstra opmærksomhed.
Jeg har overværet 2 af gennemgangene - i Skejby og på Trøjborg.
Vedr. gruppe 3 har jeg bemærket mig, at gennemgangen var støvsuget for ordet Folkehus. Der blev konsekvent talt om andre måder at dække aktiviteterne på. Meget dygtig stærk styring af sprogbrugen.
Jeg har nu svært ved at tro på administrativ vilje til at sikre flest mulige Folkehuse bevaret
Og det mener jeg der er brug for. Med jævn geografisk dækning og særlig hensyntagen til yderområder.
Selve brandet Folkehus er også en kvalitet, der ikke dækkes ved blot at finde en anden adresse til en eksisterende aktivitet. Samlet aktivitet øger yderligere aktivitet.
Særskilt vil jeg ytre, at et bedre og enklere bookingsystem generelt fælles for folkehusene er stærkt påkrævet – (på baggrund af bookinger på flere folkehuse over et par år).
Særlige hensyn skal også sikre handicaphensyn bredt – som eksempel tilstrækkeligt antal lokaler med teleslynge, let adgang og et tilstrækkeligt antal handicapparkeringspladser.
Modellen med udefra kommende organisation til styring af Folkehuse – som Røde Kors på Trøjborg - bør næppe udbredes yderligere.
Flemming Hintze Thistedogså som vedhæftet fil
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Hintze Thisted

Indsendt

01/04/2024 16:06

Sagsnummer

HS1953486

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk