Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehuse

Høringssvar Folkehuse

Det er med stor forundring vi har set at antallet af Folkehuse i Århus Kommune påtænkes indskrænket og der dermed sker en centralisering af offentlige mødesteder i byen.
Vi bruger jævnligt Folkehuset Dalgas til bestyrelsesmøder, medlemsmøder og foreningens generalforsamling.
Et af kommunens identificerede “vilde problemer” er den demokratiske samtale, hvis det skal løses og tages alvorligt er det nødvendigt med decentrale mødesteder, hvor man kan samles om alverdens både formelle og uformelle aktiviteter, på tværs af alder, herkomst og social status.
Særligt vigtige er Folkehusene også i forhold til forebyggelse af ensomhed, hvilket jo har en stor sundhedsmæssig effekt.
Hvis Folkehusene skal spille en rolle i forhold til det beskrevne, er det vigtigt at de er lokaliseret tæt på hvor vi bor og færdes.

Decentralisering er vigtigere end Flagskibe.

På vegne af Bestyrelsen i Enhedslisten Aarhus Syd.
Søren Kløjgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Kløjgaard

Indsendt

02/04/2024 10:49

Sagsnummer

HS5886753

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk