Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Gellerupparken og Toveshøjs Hørningsvar vedr. Fremtidens Folkehuse

Høringssvar om Fremtidens Folkehus fra Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser
Da mange af vores beboere i afdelingerne må formodes af være nuværende eller potentielle kommende brugere at Folkehuset Gellerup, indsender vi hermed følgende høringssvar:

Lokalcentret, der blev et folkehus mellem to stole
Folkehuset Gellerups skæbne for dummies – tyve år er lang tid at holde byrådet op på dets egen plan
Igennem mere end 20 år har der været stor fokus på udviklingen af Gellerup og Toveshøj. Her har en af de mest brugte overskrifter hos byrådets politikere lydt: Gellerup skal være ligesom resten af byen.
I dag må vi konstatere, at det udsagn desværre ikke gælder, når vi taler folkehuse i Århus. For her er indstillingen, at Folkehuset Gellerup skal lukke og slukke med udgangen af indeværende år. Med den begrundelse, at bygningen, Gudrunsvej 80, som har rummet Lokalcentret Gellerup siden det forrige årtusinde, skal sælges og overgå til anden aktivitet.
I Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser stiller vi os kritisk over for den argumentation, da planerne om nedrivning og frasalg af bygningskomplekset Gudrunsvej 78-82 har været kendt siden 2006. Det kan derfor ikke komme som nogen overraskelse for kommunen, at der vil komme til at mangle et andet sted, der kan huse de aktiviteter, der foregår i det der dengang hed Lokalcentret Gellerup, men som for to år siden skiftede navn til Folkehuset Gellerup.
Historisk forventning
I den vedtagne dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj fra 2011 var indskrevet en plan om en placering af et sundhus med plejeboliger og ældreboliger og lokalcenter på Toveshøj. Men undervejs blev kommunens lyst til at bygge plejeboliger kølnet, og ideen om et sundhedshus blev flyttet ned til Globus1 langt fra Toveshøj. (Det nye Børne- og Sundhedshus Vest på Gudrunsvej åbnede den 6. september 2022).
Men samtidig blev planerne om at nedrive Gudrunsvej 78-82 udskudt igen og igen.

Tilbage i foråret 2014 forlød det ellers kortvarigt, at nu skulle bygningerne rives ned – der opstod rygter i Gellerup om, at biblioteket i en periode, mens man ventede på det nye fællesbyggeri med Gellerupparkens beboerhus, skulle rykke over i City Vest.
Men inden den plan blev ført ud i livet, blev der i stedet lavet en ny plan med tyvstart af et iværksætterihus på 2. og 3. sal i Gudrunsvej 78, som efterfølgende skulle flyttes op i det nye kommunale teknikrådhus Blixens, som åbnede i januar 2019.
Beboerhuset og biblioteksbyggeriet, som oprindeligt i Helhedsplan var planlagt til at stå færdigt i 2014, blev udskudt til 2017. Men en donation fra Sallingfondene mv. som dannede baggrunden for et Sports- og KulturCampus, betød at byggeriet blev udskudt til 2019. Gellerup Sports- og KulturCampus åbnede den 8. december 2021.
Imens alt dette foregår, fortsætter lokalcentret og dets brugere aktiviteterne på 1. sal på Gudrunsvej 80 (med systueaktivitet i stueetagen). De sidste ti år med en konstant trussel om lukning på grund af nedrivninger hændende over hovedet, uden at det rigtigt er blev konkret.
I forbindelse ovennævnte byggeri af Sports- og KulturCampus, hvor processen blev påbegyndt i 2015, blev der oprindeligt måske indtænkt et Folkehus Gellerup. Men det ligner i dag mere en kommunal joke end et reelt forsøg på at skabe en ny ramme for lokalcentrets aktiviteter. Lokalet, der bærernavnet Folkehusets Gellerup, gemmer sig bagest på biblioteket, måler godt 40 kvadratmeter, er uden adgang til vand og har ca. 100 meter til nærmest toilet.
Status for Gudrunsvej 78-82 - måske
Planerne om nedrivning og salg af Gudrunsvej 78-82 tog i sommeren 2020 pludselig en ny drejning, da Aarhus Kommunes byråd ifølge lokale medier nu vil undersøge, om det det tidligere Kultur- og Aktivitetscenter på Gudrunsvej 78-82 kan blive et nyt kulturelt kraftcenter.
Aarhus Kommune går aktivt ind i udviklingsarbejdet, der overordnet har tre fokusområder: Bygningernes anvendelse, herunder konkret vurdering af såvel stand, udviklingsmuligheder som salgsværdi. Indhold og identitet: Kvalificering af ideerne med f.eks. højskole, forsamlingshus, miljø for kreative erhvervsvirksomheder, kulturinstitution, socialøkonomiske virksomhed og dialog-og forskningscenter. Finansiel afklaring: Vurdering af økonomi ved salg, renovering og udviklingsideerne generelt, herunder arbejdet med klimamæssigt bæredygtige løsninger.
Den proces er stadig i gang den dag i dag, april 2024.
Lokalcentret, der undervejs blev et folkehus, der desværre forsvandt i processen
Ovenstående tilbageblik på tyve års udviklingsarbejde i Gellerup kan måske være med til at forklare, at Lokalcentret Gellerup - eller Folkehuset, som det benævnes i dag, uheldigvis blev glemt i processen.
Undervejs har årene med corona-nedlukning sikkert spillet en rolle. Og ligeså har Parallelsamfundsloven fra 2018, som pt. til dels har væltet Helhedsplanen fra 2011 omkuld, med den konsekvens at den nye Udviklingsplan fra 2019 delvist er lammet på grund af igangværende retssager.
I 2022 på zoommøder (på grund af corana) om Udviklingsplanen mellem afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken og borgmester Jacob Bundsgaard, blev spørgsmålet om et nyt lokalcenter rejst af afdelingsbestyrelsen. Det var fordi, der umiddelbart ikke var noget at læse om planerne med lokalcentret i Udviklingsplanen. Borgmesteren svar lød, at det desværre lå uden for hans ressortområde, og han var ikke opdateret på en status, men det ville der sikkert blive fundet en løsning på.
Samtidig ændrede lokalcentrene i 2022 status i hele Aarhus Kommune og blev til folkehuse med en ifølge daværende rådmand helt ny vision. Det nye navn skulle være med til at skabe en kulturændring og åbne husene op for alle århusianere. Århus’ nye folkehuse er nemlig for alle, der vil bidrage til et fællesskab, lød det.
I Gellerup skiftede lokalcentret også navn, men der kom aldrig noget nyt skilt op (lidt tragikomisk er der dog netop for en måned siden kommet teksten ”Folkehuset Gellerup” op på glasruden indtil det 40 kvadratmeter lokale i Sports- og KulturCampus).
Fra lederen af Folkehuse Midt lyder det, at hans bundne opgave i de tre år, han har bestridt stillingen, har været, at lokalcentret/folkehuset skulle afvikles i forbindelse med, at lokalerne på Gudrunsvej 80 forventeligt skal sælges med udgangen af 2023.
Som en perfekt storm oplever brugerrådet desværre, at dets mangeårige formand og drivkraft dør i september 2023, hvorefter brugerrådet mere eller mindre nedlægger sig selv.
Sådan er status, da der den 28. januar 2024 bliver holdt årsmøde med valg til nyt brugerråd til Folkehuet Gellerup. 30 personer møder frem og otte nye kandidater med en gennemsnitsalder under 60 år stiller op til brugerrådet med den klare hensigt at skabe nyt liv i folkehuset, samtidig med at det skal sikres, at de aktiviteter, som allerede finder sted, kan fortsætte.
Det nye brugerråd havde knapt hørt om den analyse, som MSO og Aarhus Kommune havde gennemført og brugerrådet havde kun lidt viden om, at der få uger efter årsmødet skulle kommen en indstilling, som ville kunne få afgørende betydning for folkehusets fremtid.
Men en stor forsinkelse er det inden for de sidste par uger gået op for folkehusets nye brugerråd, at byrådet faktisk allerede i dag har besluttet, at Folkehuset Gellerups dage er talte. På trods af, at det flere gange har forlydt, at der ingen beslutninger er truffet endnu.
Men med ovenstående historiske gennemgang mener Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser at kunne godtgøre, at det er en meget forkert beslutning, som Aarhus Byråd har besluttet – og at man, hvis man fastholder beslutningen om at lukke Folkehuset Gellerup, svigter et lokalområde, der på alle mulige måder om nogen har brug for netop de fine tanker, som lå bag visionerne for de kommunale folkehuse.
Derfra skal der fra Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser lyde en opfordring til, at byrådets medlemmer gentænker beslutningen om, at der ikke længere skal være et folkehus i Gellerup. Alt andet vil være med til at sikre, at Gellerup ikke bliver som resten af Århus.
Se bilag i vedhæftede filer
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Hansen

Indsendt

02/04/2024 16:06

Sagsnummer

HS0948282

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk