Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Folkehus Toftegården

Folkehus Toftegården.

Vi har altså sammenlagt flere hundrede brugere, der frekventerer Folkehuset hver måned, uden væsentlige omkostninger for Kommunen. Alt er arrangeret af frivillige og frivilligkoordinator.
Hvis Folkehuset lukkes, vil mange af de nuværende brugere blive ladt i stikken.

Efter ønske fra brugerne af træningslokalet har Centerrådet – uden omkostninger for Kommunen – indkøbt/finansieret gangbarre, løbebånd og en romaskine (i alt ca. 50.000,00 kr.) til motionsrummet, som virkelig er et hit i området.
Der er også begyndt at komme flere brugere, også fra området ved Bjerggården.

Huset huser desuden de to pedeller, der passer Folkehuset, Plejehjemmet Lotus og ældreboligerne på Sandkåsvej og i Torpevænget, samt en sundhedsklinink med sygeplejerske, der servicerer de lokale, klinikken har ca. 15 besøgende om dagen. Derudover er der et undervisnings lokale som benyttes flittigt.
Hjemmeplejen har også kontor i huset.
Med andre ord er der en del aktiviteter, der ikke direkte har noget med Folkehuset at gøre og som genererer stort set alle omkostninger.

Udgift besparelserne til Folkehuset Toftegården ved en lukning er meget tæt på 0 kr., da vi ikke beskæftiger personale, men udelukkende anvender frivillige, vi har ingen cafe der skal bemandes.
Ved større arrangementer med spisning, bestilles maden i et folkehus med Café ellers laves maden af frivillige i vores udmærkede køkken.

Kort sagt – Vi er med til at give livskvalitet til mange, der finder det igennem aktiviteterne i Folkehus Toftegården, uden det kan ses i økonomien for huset. Skal det smides væk?

Hvis livskvalitet kunne omsættes til penge, ville huset have et massivt overskud.
Fællesskaber som ikke må gå tabt, relationer, livsglæde, er det ikke det Aarhus Kommune gerne vil have i Folkehusene? De frivilliege i Folkehus Toftegården er med til at skabe det i vores område.

Mange af brugerne bor tæt på folkehuset, og mange af dem vil være afskåret fra at deltage i aktiviteter i andre Folkehuse.

Der er skrevet i dagspressen at rammerne for Folkehus Toftegården er udfordret???
Folkehuset Toftegården er nøjagtig som Brugerrådet ønskede, da huset blev ombygget og aldrig har aktiviteterne været større end nu.

Vi har ingen café, men ser det som en fordel, da vores madklubber fungerer fint i det køkken vi har,
vi laver mad til en pris hvor alle kan være med.

Vi håber at I – beslutningstagere – ser positivt på ovenstående og vil være med til at udvikle, og støtte Folkehus Toftegården, vi i Centerrådet kæmper for det.

Venlig hilsen
Centerrådet
Folkehus Toftegården
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørn Laursen

Indsendt

02/04/2024 19:35

Sagsnummer

HS4077758

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk