Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidens folkehuse

Sammenlægning af bibliotek og Folkehus i Tranbjerg

I Tranbjerg har vi idag et meget velfungerende bibliotek, beliggende centralt i vores lokale butikscenter, hvor rigtig mange af byens borgere har deres daglige gang ifbm indkøb, restaurant- og frisørbesøg etc. Biblioteket har gennem de sidste mange år gjort et stykke arbejde for at forblive relevant for både nye og eksisterende brugere i alle aldersgrupper, med rigtige mange nye tiltag. Ligeledes er biblioteket også hjemsted for vores lokalarkiv, med flere aktive frivillige, som ligger liv og sjæl i at formidle byens rige historie, sammen med bibliotekets medarbejdere og besøgende.
Nu er det så blevet foreslået at flytte biblioteket til vores lokale Folkehus, som ligger ikke så langt fra centeret i fysiske meter, men rigtig langt i psykologisk måleafstand.
For selvom Folkehuset også er et stort aktiv for mange af byens borgere, så betyder det altså utrolig meget for rigtig mange af bibliotekets nuværende brugere, at man ville skulle et helt andet sted hen, som slet ikke på samme måde falder naturligt ifht stisystemer, parkeringsforhold, samt øvrige gøremål i det daglige.
Dertil kommer, at en flytning af biblioteket vil drive yderligere et søm i ligkisten på et allerede voldsomt presset butikscenter, og selvom det ikke er kommunens ansvar, så vil det for byen og dens erhvervsdrivende være et stort tab, at de mange, som idag bruger biblioteket, ikke længere har denne anledning til at kigge forbi centeret og lægge penge i deres butikker.
Når det så er sagt, forstår vi selvfølgelig godt at det ikke er kommunens ansvar at holde liv i en centerforening, ved at leje sig ind i lokalerne, men det bør i hvert fald tages med i overvejelserne, da det kan have andre konsekvenser på længere sigt.
Folkehusene i Aarhus kommune har forsat et stort stykke arbejde foran sig, hvis man ønsker at borgere under en hvis alder skal benytte sig mere af de tilbud man har, og Folkehuset i Tranbjerg er ingen undtagelse. Selvom vi har et dygtigt og meget initiativrigt brugerråd, så er mange af arrangementer rettet mod en brugergruppe på +60 år, og det sammenholdt med at huset placeringsmæssigt ligger gemt lidt af vejen sammen med plejehjemmet, bidrager til at det stort set ikke benyttes af aldersgruppen under 60 år, som tingene er i dag.
Flytningen af biblioteket vil betyde at man skal lave en tilbygning til Folkehuset, på et allerede ret begrænset område, hvor man med Landevejen, Letbanen og en lukket vej som naboer, ikke har de store muligheder for at udvide med fx flere p-pladser.
Derfor har vi svært ved at se det positive i ideen om at flytte biblioteket fra sin nuværende lokation, udover at man på den korte bane kan spare lidt penge på en husleje.
Vi håber derfor at man vil have de langsigtede konsekvenser på øje, når denne beslutning skal tages endeligt.
Vi står meget gerne til rådighed for en snak om mulighederne.
Mvh
Tranbjerg Fællesråd.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Søby Degn

Indsendt

02/04/2024 22:46

Sagsnummer

HS7714133

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H836

Kontakt

Jakob Flou Kristensen

civilsamfund@mso.aarhus.dk