Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Planstrategi 2019

Kulturhistoriske bevaringsværdier

Store dele af kommuneplan 2017 genvedtages. Aarhus kulturhistorie og fysiske kulturarv nævnes derfor ikke eksplicit i planstrategi 2019. De seneste års erfaringer viser, at der er behov for at tydeliggøre, på kommuneplan og strateginiveau, hvordan kulturarven skal anvendes som ressource, for at sikre at intentionerne også bliver en realitet.
Aarhus identitet aflæses direkte i den fysiske kulturarv. Byen udvikler sig i rivende hast og der er behov for klare prioriteringer omkring:
- hvad der er umisteligt,
- en nuanceret tilgang til fortætning, højde og facaderytmer,
- samt at eksisterende byggeri skal ses som ressourcer,
Med tydelige styringsredskaber, kan bygherrer guides til at udvikle med byens identitet in mente, frem for at risikere at udradere den.

Selve høringssvaret er vedhæftet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Den Gamle By/Anneken Appel Laursen

Indsendt

14/08/2019 16:05

Sagsnummer

HS6672731

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84