Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommentar til Planstrategi 2019

Denne planstrategi er jo en mindre revision af den eksisterende. Vi vil indledningsvis starte med at gentage at tidsperspektivet frem til 2050 er i overkanten af det forsvarlige – selvom det nu ”kun” er 30 år ud i fremtiden. Holdt fast i det om fire år – så er det 25 år, som er et overskueligt tidsforløb.
Materialet er på et meget overordnet plan, men vi har alligevel et par kommentarer:
For det første mener vi atter, at der er for stor fokus på området inden for Ringgaden. Det er meget påfaldende, at der ikke arbejdes med en eneste helhedsplan i den sydlige del af kommunen. For fire år siden meldte vi ind, at det ville være fint med byudvikling – herunder fortættet byggeri – også i Beder-Malling, ligesom vi har været med på, at en ny by vest for Malling er et fornuftigt element i en kommune i befolkningsmæssig vækst. Vi ser dog intet spor af dette i forslaget.
Klimaet og bæredygtighed er jo kommet meget i fokus og nu inddrages FNs 17 verdensmål. Det er der for så vidt ikke noget overraskende i. Dem støder man i dag på overalt – fornuftigt nok, for vi skal arbejde hårdt på at vi ikke ødelægger Jorden. Konkretiseringen forekommer dog ret ret abstrakt i forslaget. Det batter ikke noget, hvis ikke den efterfølgende konkretisering, og især boegerinddragelse, bliver udformet forståeligt og i passende små portioner, så borgerne kan forholde sig til det og se resultater forholdsvis hurtigt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

15/08/2019 08:14

Sagsnummer

HS5716893

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84