Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Planstrategi 2019

Udvikling med sikkerhed og sikker grøn omstilling

Udvikling med sikkerhed og sikker grøn omstilling. Østjylland Brandvæsens høringssvar til Forslag til Planstrategi 2019
Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685690

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler
Lone Mossin
lm@ostbv.dk


Østjyllands Brandvæsen har med stor interesse læst ”Forslag til Planstrategi 2019”. Klog vækst frem mod 2050 er afhængig af, at udviklingen samtidig sker sikkert, så trygheden for borgerne bevares, uanset at antallet af både aarhusianere og arbejdspladser i Aarhus forøges. Trygheden skal bevares, når byen fortættes og der bygges højere. Sikker grøn omstilling forudsætter, at brandvæsnet udvikles med den grønne omstilling. Nye energiformer, lagring af el, store anlæg og ændret transport stiller nye krav til brandvæsnet, når ulykken indtræffer.

En tryg og sikker kommune
”Klog vækst” øger kompleksiteten af byen, transporten til og i byen forandres, risikobilledet ændres og koncentrationen af mennesker, investeringer og værdier opkoncentreres i de fortættede og udviklede områder. Det stiller nye krav for at opretholde en tryg og sikker kommune. Et resilient samfund, der består af robuste borgere, robuste myndigheder og robuste virksomheder, er essentiel for velfærd, vækst og udvikling.

Uanset at ”Klog vækst” foregår i et resilient samfund er et effektivt beredskab til at beskytte menneskeliv, central infrastruktur, store værdier og væsentlige samfundsinteresser vigtig. Kommunens udvikling i kompleksitet, indbyggerantal, arbejdspladser, arrangementer og nybyggeri stiller nye krav til Østjyllands Brandvæsen. Brandvæsnet er derfor en vigtig part, når kommunens udvikling planlægges.

Sikker grøn omstilling
Nye energiformer, transportformer, lagring af energi, store energianlæg, store solcelleanlæg, kæmpevindmøller, elektrobrændsel, opladning af batterier i byens rum og i parkeringskældre under terræn m.fl. stiller nye krav til Østjyllands Brandvæsen, når uheldet eller ulykken rammer. Kravet til nye kompetencer findes allerede, når elbiler bryder i brand i parkeringskældre, villaen med solceller brænder, eller når fastklemte personer skal klippes ud af elbiler. Udviklingen i disse krav og opbygningen af kompetencer ved brandvæsnet er en integreret del af sikker grøn omstilling.

Udvikling i brandbekæmpelse og uddannelse af brandfolk skal være foran den grønne omstilling, så værdier beskyttes, sikkerheden opretholdes og borgernes tryghed ikke udfordres.

Klimaet ændrer sig
Klog vækst frem mod 2050 er at fastholde et resilient samfund, der er klar til at modstå udfordringerne i et ændret klima. Byen skal indrettes, så sikker drift af kerneydelser kan opretholdes og væsentlige værdier beskyttes samtidig med, at den akutte fase i en oversvømmelse håndteres. En helhedsorienteret vandforvaltning og en klimatilpasset kommune giver større sikkerhed for borgere, bygninger, anlæg og fremkommelighed for borgere og redningskøretøjer.

Derfor vil Østjyllands Brandvæsen

• Arbejde for at Aarhus fortsat er en grøn, blå og sikker kommune.

• Bidrage til sikker fortætning så ”Aarhus gearet til storby” bevares som en tryg og sikker kommune, der er attraktiv at investere i, flytte til, arbejde i og besøge.

• Involveres i den grønne omstilling, placering af energianlæg og de nye transportformer.

• Bidrage med høringssvar og dialog i forbindelse med den fysiske planlægning, så brandvæsnet forsat er en central del af byens robuste infrastruktur for borgernes skyld.

• Når oversvømmelser rammer, bidrage til at trygheden for borgerne bevares, at væsentlige værdier beskyttes, og skader på fx central infrastruktur begrænses, således byen hurtigst mulig kan vende tilbage til normale forhold.

• Arbejde med rettidig omhu gennem en langsigtet beredskabsstrategi til professionel håndtering af både erkendte og endnu ikke erkendte trusler.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Østjyllands Brandvæsen

Indsendt

15/08/2019 16:29

Sagsnummer

HS9869394

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84