Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Indsigelse mod lokalplan

Jeg gør indsigelser mod Bøgegadeprojektet af flere årsager.
Parkeringspladser og trafik: Projektet overholder ikke parkeringsnormen på 1/2, dvs ca 35 p pladser på grunden, og skubber derved parkerings pladser ud i området hvor der på en god dag kan findes 2-3 efter klokken fire . Se vedhæftede billeder og bilag...0539. Det skal ikke komme eksisterende borgere til last at udvikler ikke har råd til at etablere tilstrækkeligt med pladser. Desuden er A H winges vej og Bøgegade meget smalle veje og det vil forårsage store udfordringer med megen færsel og risiko for skader på sider af biler, når så mange skal passere, på smalle veje. Se skitse og opmåling. Bemærk at A H Winges vej er blevet indsnævret til kun ca 4500 mm, altså vejbane på ca 2000 mm til passage. Det er næsten ikke nok til ambulancer!
Vejret : I 2009 var der adgang til byggesitet fra Skovvangsvej, hvorfor der ikke uden videre kan tildeles adgang over de tre matrikler der har vejret. Det besværliggør muligvis projektet, men det skal ikke komme beboere i området til last. Se bilag 145737
Byggehøjde:
De modstående bygninger på Randersvej er 5 etager med en høj kælder. Den forslåede bygningshøjde passer ikke med området og vil skæmme området samt skygge for bagved boende. Det skal være en etage lavere så ordentlige lysforhold sikres. Derudover skal byggeriet også trappe ned mod de eksisterende lave bygninger i Bøgegade af hensyn til vores bygningsmæssige kulturarv. se skitse ....250 for illustration af punkthus løsning og parkering i terræn.

Afsender

Navn

Christoffer Skov Olesen

Indsendt

01/04/2024 15:06

Sagsnummer

HS1918560

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H842

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk