Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1207 - Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus

Høringssvar lokalplan 1207 – Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus N

Høringssvar lokalplan 1207 – Etagebebyggelse mv. ved Bøgegade i Aarhus N

Fællesrådet bakker op om at få bebygget grunden, til trods for den igangværende proces med helhedsplan for Randersvej ikke er afsluttet.

Projektet bør dog reduceres i omfang af hensyn til de mindre huse på Bøgegade samt de bagvedliggende villaer. Bebyggelsesprocenten øges til 150%, hvilket desværre er ved at blive en tradition for nye byggerier i Aarhus, men vi vil alligevel anmode om reducering af byggeriet, således det kommer ned på 130%.

Projektet overholder ikke parkeringsnormen, hvilket vi gør indsigelse imod. Det bør være et krav, at de vedtagne normer for parkering overholdes. Området kan ikke absorbere det forøget antal af biler, der skal parkeres.

Derudover ønsker vi en anden trafikløsning. De berørte veje: Bøgegade, A.H. Winges Vej og Marius Simonsens Vej er ikke i stand til at håndtere en så markant øget trafik-volumen. Tilkørsel via en meget smal og lige nu også meget rolig privat fællesvej er på ingen måde en løsning.

Som udgangspunkt har vi det svært med at den private vejret overrules, som det lægges op til med Bøgegade i dette lokalplans forslag.

Vores forslag til anden trafikløsning i prioriteret rækkefølge:

1. Ind- og udkørsel skal foretages fra og til Skovvangsvej via bestående vej, der er mellem Skovvangsvej nr. 26 og 28. Hvilket er foreslået flere gange i sagsforløbet, men ikke medtaget i lokalplansforslaget.

2. Enten ind – eller udkørsel skal foretages fra eller til Skovvangsvej via bestående vej, der er mellem Skovvangsvej nr. 26 og 28. Hvorved trafikken på de berørte små veje Bøgegade, A.H. Winges Vej og Marius Simonsens Vej bliver halveret.

Riisvangens Fællesråd
Jan Thomsen
Formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Thomsen

Indsendt

02/04/2024 20:06

Sagsnummer

HS7175465

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H842

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk