Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

høringssvar vedr. ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Århus 6/6 2024
Integrations- og boligproblemer løses ikke gennem skolepolitik.
Vores medlemmer oplever udfordringerne og kalder på løsninger.
Vores medlemmer kender til udfordringerne, som ligger til grund for høringen, og kalder på, at der findes løsninger. Børn har det bedst i deres lokalområde, hvor det gode børneliv med leg og venskaber udfoldes.
Isoleret set kan forslagene vedr. ændrede kriterier og rammer for det frie skolevalg virke harmløse, men om det reelt vil hjælpe på de problemer man forsøger at løse, har vi i BUPL Århus svært ved at se for os.
Folkeskolen er en grundpille i sammenhængskraften.
BUPL Århus mener at den århusianske folkeskole er en af grundpillerne for sammenhængskraften i vores by, og derfor må og skal den være attraktiv for alle familier.
Prioriter ressourcer til folkeskolen – undervisning og fritid.
Folkeskolen er underfinansieret! Det blev helt tydeligt, da en række skolebestyrelser ikke godkendte skolernes budgetter, og byrådet derfor gav en økonomisk saltvandsindsprøjtning til skolerne. Særligt de stigende udgifter til det specialiserede område udfordrer skolernes økonomi og derfor må politikerne se på finansieringen af folkeskolen og dens budgetmodeller. Var der nok ressourcer i folkeskolen til både undervisning og fritid tror vi i BUPL Århus, at langt flere ville vælge folkeskolen og distriktskolen til.
Forslagene kan gå begge veje – frygt for at flere vælgere folkeskolen fra.
Høringsmaterialet påpeger, at ved at ændre ved rammerne for det frie skolevalg, kan det have den negative påvirkning, at flere vælger privatskolerne til. Allerede i dag vælger flere en anden skole end distriktskolen, vi er bekymrede for at forslagene kan skubbe yderligere til dette i forsøg på at gøre det modsatte.
Isoleret set kan forslagene virke harmløse, men om det reelt vil hjælpe på de problemer man forsøger at løse.
Organisering, struktur og pædagogik er hinandens forudsætninger.
Høringsmaterialet forsøger at adskille organisatoriske, strukturelle og pædagogiske tiltag fra hinanden, og med denne høring kun at forholde sig til det organisatoriske. Vi i BUPL Århus mener at det er utopi at tro, at man kan skille tingene ad, og vil man reelt skabe forandringer, er der brug for en organisering og struktur, der underbygger den pædagogik man ønsker.
Frygt for yderligere kompleksitet for familier og skoler
I forslagene lægges op til at der kan varieres fra skole til skole ja helt ned til klassetrin for hvordan rammerne for det frie skolevalg er. Vi er bekymrede for den forskelsbehandling, det vil give i kommune og derudover forudser vi, at dette vil skabe en stor decentral administrativ og ledelsesmæssig opgave, samt gøre skolevalget for kompliceret for familierne. Derfor mener vi også at indskærper man reglerne må de gælde for hele Aarhus kommune og ikke kunne varieres fra skole til skole.
Bibehold søskendegarantien
Søskendegarantien gavner både familier og den pædagogiske opgave. Det har betydning for det gode samarbejde mellem familier og skole/personale at søskende er på samme skole, det giver et øget kendskab til familierne og bedre muligheder for samarbejde og dermed at løfte den pædagogiske opgave omkring et barn.
Derudover vil det med stor sandsynlighed påvirke familiernes deltagelsesmuligheder, hvis man har børn på flere og skoler, og dermed presse flere forældre til at vælge privatskolerne til.
Derfor kan vi heller ikke bakke op om forslaget om at fjerne søskendegarantien.
Hvem skal løse Aarhus kommunes udfordringer i de udsatte boligområder?
Børn gør det bedste de kan med de rammer de er givet, men byrådet og rådmanden bør nok stille sig selv spørgsmålet: ”Er det børnene, der skal løse Aarhus kommunes integrationsproblemer?”
BUPL Århus’ tre bud på andre løsninger:
-
fjern skolehenvisningspolitikken nu, brug pengene herfra på skolerne i de udsatte boligområder.
-
Gentænk økonomien på skole og fritidsområdet. Sæt flere penge af, og fordel dem bedre. Styrk det fritidspædagogiske indsats.
-
Kig på boligpolitikken, sørg for at alle århusianere har råd til at bo i hele kommunen.
På vegne af BUPL Århus
Line K. Møller
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

BUPL Århus

Indsendt

07/06/2024 13:13

Sagsnummer

HS2212465

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H853

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

puf@mbu.aarhus.dk