Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Børn og unge skal ikke løse problemer, de voksne har skabt
Helt overordnet ser vi i Århus Forældreorganisation et stort problem i, at der lægges op til, at man skubber børnene foran, når der skal løses problemer, som de voksne har skabt.
Århus Forældreorganisation bakker ikke op om at begrænse det frie skolevalg. Vi finder det afgørende, at forældre med børn i aarhusianske folkeskoler og de dertilhørende fritidstilbud kan søge netop derhen, hvor de mener, at deres børn vil trives bedst muligt. Tilvalg af specifikke skoler, uanset om det er distriktsskolen eller en anden skole, bør være op til forældrene. Det frie valg skaber i vores optik de bedste betingelser for børnene, og det skaber tilmed det bedst mulige afsæt for det gode forældresamarbejde.

At begrænse det frie skolevalg er problematisk på flere måder, og vi ser det heller ikke som en løsning på det problem, der adresseres i høringsmaterialet, nemlig at skabe en mere socialt blandet og mangfoldig elevsammensætning på skolerne. I Århus Forældreorganisation deler vi i heller ikke opfattelsen af, at dette er det primære problem i den aarhusianske folkeskole. Vi ser det som et langt mere gennemgribende problem, at alt for mange børn og unge ikke trives uanset baggrund. Vi ønsker derfor et langt mere gennemgribende fokus på at sikre børn og unge i Aarhus gode børne- og ungeliv. Vi skal i det perspektiv udvikle skoler og fritidstilbud, som passer til de børn og unge, som går der, og hvor der værnes om de enkelte børns og unges trivsel, læring og udvikling.

Vi tror på, at der, frem for at flytte rundt på børn og forældre, skal investeres i den udsultede folkeskole og ikke mindst i de konsekvent underfinansierede og undervurderede fritidstilbud. Kun ved at gøre alle skoler og alle fritidstilbud attraktive kan vi være med til at løse det vilde problem med børn og unges stigende mistrivsel. Samtidig mener vi også, at man bedst skaber vellykket integration ved at skabe de bedste rammebetingelser for udfoldelse af gode, indholdsrige, glædesfyldte liv for både børn, unge og voksne.

Ophør af søskendegaranti ved optagelse i børnehaveklasse
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at undtage skoler for søskendegarantien. Søskende har brug for hinanden, og forældre har ikke brug for mere logistik og flere samarbejdsflader end højst nødvendigt. Vi ser dette forslag som et udtryk for, at man har mistet fornemmelsen for, hvad der gør en by attraktiv for børnefamilier i iveren efter at løse et sekundært problem.
Distriktsskoler
Hvis den lokale folkeskole og det lokale fritidstilbud er attraktive, vil langt de fleste forældre foretrække, at deres børn går netop der. Dette skyldes, at det i mange tilfælde giver mindre logistik, bedre sammenhæng mellem hjem, skole- og fritidsliv og bedre vilkår for forældresamarbejdet. Desuden er det også nemmere at etablere et godt samarbejde mellem dagtilbud og skole i et lokalområde.

Vi finder det problematisk, at man sætter mangfoldigheden forrest som en værdi, der hviler i sig selv og som man prioriterer over børn og unges trivsel. Dette ser vi allerede nu praktiseret i Aarhus Kommunes uetiske henvisningspolitik.
Vi mener, at man bør acceptere, at nogle skoler ikke har den ønskede mangfoldighed, men spejler den befolkning, som bor i lokalområderne, og i stedet fokusere på at gøre skolerne og fritidstilbuddene attraktive og sikre dem mulighed for at levere kvalitet i topklasse. Vi anbefaler, at man i denne ånd også afskaffer henvisningspolitikken og giver alle børn lov til at gå i skole på distriktsskolen. Hermed kan man kanalisere alle de ressourcer, man bruger på kørsel, særlige indsatser mv., over på de skoler, som i omfattende omfang fravælges af distriktsforældrene, så skolerne kan bruge disse ressourcer på at gøre skolen attraktiv i lokalområdet. Samtidig bør man selvsagt også sikre, at fritidstilbuddene har de nødvendige ressourcer til, at de kan løfte deres del af arbejdet med børn og unges trivsel i et tæt samarbejde med distriktsskolen.


Sofie Bak Hansen, forperson Aarhus Forældreorganisation
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Århus Forældreorganisation

Indsendt

11/06/2024 14:48

Sagsnummer

HS9049409

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H853

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

puf@mbu.aarhus.dk