Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Rammer og kriterier for det frie skolevalg

For få måneder siden afviste samtlige skolebestyrelser i kommunen at godkende skolernes budgetter, fordi økonomien til skolerne er så presset, at det nogle steder er svært at overholde lovgivningen. Derfor mener vi i Skole og Forældre Aarhus, at det allerførste der skal gøres, hvis vi ønsker, at forældre skal vælge den lokale folkeskole, er at sikre tilstrækkelig økonomi på skolerne til at skabe skole- og fritidstilbud af høj kvalitet i hele byen.

Forældre skal med ro i maven kunne vælge folkeskolen til for deres børn. Og det ønsker langt de fleste forældre (59 % iflg. Vives undersøgelse af forældres skolevalg fra 2024), bl.a. fordi det giver mindre logistik i hverdagen og bedre sammenhæng mellem skole, hjem og fritid for børnene. Desuden gør det det nemmere at etablere gode overgange mellem dagtilbud og skole – og skabe sammenhæng mellem skole og klub. Dog har forældre også en række – helt fornuftige – forventninger til deres barns skole, der har betydning for skolevalget. Det gælder fx tryghed, trivsel og dygtige medarbejdere samt skolens værdier og fokus på fællesskaber (jf. Vives undersøgelse).

I Skole og Forældre Aarhus anerkender vi ambitionen om at sikre en blandet elevsammensætning på byens skoler, men vi mener samtidig, at alle børn skal have mulighed for at gå i skole der, hvor de bor. Det løser vi ikke med indskrænkninger i det fri skolevalg, men gennem en bolig- og socialpolitik, der sikrer, at alle har råd til at bo i alle områder af byen. På den måde vil alle skoler også kunne bidrage til at løse opgaven.

Af samme grund mener vi, at byrådet uden yderligere tøven bør afskaffe henvisningspolitikken og bruge de ressourcer, der frigives ved det, til at hjælpe børn med sprogstøttebehov på deres lokale skoler. Den opgave ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med bredere børnefællesskaber og ønsket om at få flere forskellige skoletilbud (nest, plus osv.) og støtteindsatser ud på alle skoler. I den forbindelse kunne forslagene om at give børn med dansk som andetsprog med og uden støttebehov fortrinsret til ledige pladser på skoler, hvor de ønsker optagelse, måske sikre en mere frivillig model for den elevgruppe. Dog kan det skabe andre problemer på skoler med mange børn med dansk som andetsprog, som byrådet i så fald bør imødegå på anden vis.

Vi har mange gange argumenteret for, at der er behov for helt nye måder at tænke vores skoler på – så de passer til de børn, vi har. Uanset om det gælder social udsathed, mistrivsel, faglige og sociale vanskeligheder, dansk som andetsprog eller andet. Vi ønsker en skole for alle børn i Aarhus, men vi ved også, at det kræver langt flere ressourcer end Aarhus i øjeblikket prioriterer til skolerne. Og det kræver, at byrådet ikke tror, at organisatoriske ændringer alene kan løse problemet, men derimod samtænker pædagogik, organisering og struktur, så det giver mening og skaber kvalitet for børn og familier.

Derfor mener vi hverken, at begrænsninger af det frie skolevalg er det bedste eller mest oplagt håndtag at skrue på, hvis ambitionen er en mere blandet elevsammensætning på vores skoler. Tværtimod er der risiko for, at forslagene kan være kontraintentionelle og føre til en større søgning mod privatskoler. Hvis det sker, vil folkeskolen være i fare for at miste sin værdi som en sammenhængsskabende og bærende samfundsinstitution, hvor børn og familier møder hinanden på tværs af sociale, kulturelle og sproglige forskelle.

Specifik ang. søskendegarantien:
Vi lever i et præstationssamfund, hvor ikke kun børnene lider under den stigende acceleration i vores samfund. Det gør familierne også. Derfor er det altafgørende, at kommunen bidrager til at give børnefamilier ro på ved at sikre stabilitet, tryghed og sammenhæng i hverdagen. Her søskendegarantien vigtig, for at forældrene kan få hverdagen til at hænge sammen, ligesom den er vigtig for børnene, fordi det betyder meget for et barns tryghed og tilhør at kunne gå i skole sammen med sine søskende. Endelig giver det bedre forudsætninger for det gode skole-hjem-samarbejde, når børn og familier er kendt på skolerne.

Kort sagt: det er ikke børn og familier, der skal løse kommunens udfordringer med boligpolitik og en langvarig underprioritering af byens folkeskoler. Derfor ser vi frem til at der frem mod budget 2025 prioriteres langt flere midler til skolerne – herunder til arbejdet med integration, inklusion og stærkere børnefællesskaber.

På vegne af Skole og Forældre Aarhus

Cecilie Harrits, forperson
Henriette Hennelund, næstforperson

Vives undersøgelse kan findes her: https://www.vive.dk/media/pure/lxmpr85x/24935246
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Cecilie Harrits

Indsendt

12/06/2024 20:28

Sagsnummer

HS6430659

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H853

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

puf@mbu.aarhus.dk