Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Høringsvar vdr forslag til ændring af rammer og kriterier for frit skolevalg

Høringssvar vedr. forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg
Skolebestyrelsen på Engdalskolen er værdimæssigt enige i intentionen om skabe bæredygtige skoler med en mangfoldig elevsammensætning, som afspejler samfundets demografi.
Samtidig har vi en stor opmærksomhed på den store værdi og betydning, det har for en familie, at deres børn har mulighed for at gå på en god skole i sit nærmiljø ift. at have et sammenhængende familieliv. At man som barn i hverdagen har mulighed for at være en del af et sundt fællesskab, hvor legekammerater, fritidsaktiviteter og netværket er der hvor man bor og har et naturligt tilhørsforhold.
Den reelle løsning findes måske snarere i boligpolitikken og ændring af skoledistrikter fremfor at blive henvist til skoler, der ligger langt væk fra hjemmet pga. sprogstøttebehov. Og på den anden side, så er vores erfaring, at ressourcestærke forældre vil gøre mange ting for at få deres barn på den ønskede skole, herunder etablering af proforma-adresser for at komme ind i det ønskede skoledistrikt.
Vi anerkender og respektere intentionen om en bred elevsammensætning, der afspejler samfundets demografi. Men vi tror desværre ikke på, at en ændring i kriterierne for frit skolevalg vil give en tilpas effekt i elevsammensætningen på folkeskolerne i Aarhus. Holdes dette resultat op imod den øgede administration og sandsynligheden for faldende forældretilfredshed, hvis søskendegarantien bortfalder og DSA-elever får forrang, så ser vi det som en bedre løsning, at give de nødvendige resurser til de lokale skoler med DSA-elever.
Vi mener til enhver tid, at vi skal arbejde for at gøre de lokale folkeskoler attraktive med en høj egenskoleandel og opbakning i nærmiljøet og på den måde holde på distriktets børn, dvs. lade pengene flytte sig efter børnene i stedet for at flytte på børnene. Dette er i tråd med de ambitioner, der ligger i rapporten "Flere i folkeskolen" - herunder den overordnede målsætning om at styrke tilslutningen til den lokale folkeskole jf. flere-i-folkeskolen-oversigtsrapport.pdf (aarhus.dk)
I stedet for at bruge ressourcer på administration af henvisningspolitikken og detaljerede kriterier for det frie skolevalg og ikke mindst ressourcer til kørsel, mener skolebestyrelsen på Engdalskolen, at ressourcerne skal gå direkte til børnene. Anvend ressourcerne så de fordeles procentvis til skolerne ud fra antal elever med DSA. Derved kan skolerne bruge midlerne til at løfte undervisningskvaliteten og gøre lokalområdets folkeskole til et attraktiv tilvalg.
Derudover forudser vi, at det bliver endnu sværere at gennemskue og forstå reglerne for berørte forældre, hvis forslagene vedtages.
Materialet er forholdsvist kompliceret med definitioner og implicit forståelse af henvisningspolitikken for skolens fagprofessionelle, hvoraf vi overvejer, om det så er ekstra svært for borgere at kunne oversætte indholdet og give høringssvar? Dette flugter ikke med Regeringens intentioner om af afbureaukratisere. Vi ønsker, at Aarhus kommune som resten af det offentlige laver regelforenkling, frem for at skille sig ud ved at indføre yderligere indviklede regler.
Søskendegaranti opfatter vi som positivt for børn og familier. Det giver skoler bedre mulighed for at arbejde med samlede indsatser omkring hele familien som del af relationel velfærd og i samarbejde med dagtilbud og klubtilbud. Relationel velfærd handler om at styrke netværk og sammenhæng
omkring borgerne – det såkaldte klyngesamarbejde. Men med ”busbørn” tager man så børnene ud af netværket og kører hen til en anden klynge. Og ved at fjerne søskendegaranti, øges antallet af familier med børn på forskellige folkeskoler. Det skaber familier med tilknytning til forskellige klynger. Vi opfordrer til, at Byrådet skaber en sammenhæng i de strategiske indsatser – her imellem relationel velfærd og kriterier for skolevalg.
Vi er også overbeviste om at søskendegaranti giver mere værdi for borgeren ved, at søskende kan gå på samme skole. Vi er opmærksomme på, at søskendegarantien, som den er nu, kan have en slagside ved, at en naboskole kan trække flere skoleskiftere/-startere fra en distriktsskole i og med, at når først det ældste barn har fået en plads, så er resten af søskendeflokken også garanteret en plads på naboskolen. Men hvis forældre ikke får den ønskede folkeskole, så vælger forældre privatskoler, her ønsker vi fortsat at styrke folkeskolen.
I Børn og Ungepolitikken beskrives, at børnenes stemme skal høres – dette har vi gjort på Engdalskolen gennem elevrådet, og børnene giver udtryk for, at de ønsker en skole, hvor man kan få forskellige typer af venner, og samtidig ønsker de at kunne gå i skole med deres søskende frem for at blive henvist til skoler, der ligger langt væk fra hjemmet pga. sprogstøttebehov.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og lokal-MED på Engdalskolen
14.06.2024
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Louise Schmidt

Indsendt

14/06/2024 09:14

Sagsnummer

HS7749080

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H853

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

puf@mbu.aarhus.dk