Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - en grønnere by med mere blåt

I Kolt-Hasselager Fællesråd har vi drøftet emnet "En grønnere by med mere blåt". Nedenstående høringssvar tager afsæt i vores lokale udviklingsplan vedtaget i marts 2019 på baggrund af flere borgermøder og input fra områdets unge.

Helt overordnet kunne vi i høj grad godt tænke os en grønnere by med mere blåt. Vores afsæt er dog ikke, at det drejer sig alene om centrum af Aarhus men absolut i lige så høj grad, at det drejer sig om vores lokalområde. Vi ønsker ikke alene at være lagerplads for grunde, der sælges til byfortætning og tæt-lav, mens vi ser vores grønne åndehuller blive "ædt" af ønsket om at sælge grunde.

Der i høj grad brug for nye grønne områder. Det værste der kan ske er, at vi tillader, at Kolt-Hasselager fortætter i en sådan grad, at vi mister de lokale naturområder og åndehuller. Vi har derfor her i Kolt-Hasselager i særlig grad fokus på de omkringliggende områder.

Her lokalt mangler vi grønne områder. Som lokalsamfund lægger vi vægt på biodiversitet og grønne områder. Vi oplever det som en trussel, at der bliver placeret højere boliger tættere og tættere og på arealer, vi gerne så anvendt i fællesskabets tegn og til at fremme biodiversitet. Mange boliger medfører netop manglende biodiversitet. Det er derfor både af væsentlig værdi og samtidig appellerende for potentielle nye borgere, at vi tænker i alt fra insekthoteller til at værne om biodiversitet og bæredygtighed i beplantning og bevoksning. VI ønsker af princip, at fælles arealer beplantes med varierede arter af træer, buske og ikke mindst nytteplanter. Vi vil værne om våde områder i vores nærhed og ønsker yderligere skovrejsning, hvis muligt.
Vi sætter stor pris på, at regnvandsbassiner etableres med fokus på biodiversitet og forskønnelse af området i forening. Og vi lægger vægt på, at der ved nybyggeri er krav om regnvandsopsamling til brug i boligen. Også når det er almennyttigt.
Vi ønsker at bevare småskove og værne om grønne pletter og kiler gerne i kombination med legepladser. Et eksempel er den grønne kile fra arealerne bag skolen (ud mod Skanderborgvej) og op mod det grønne område ved Koltvej. Vi ønsker også at bevare det mere markante grønne, rekreative område bag Kolt Bydelscenter og den tidligere Kolt Skole.

Et nyt grønt område for os alle: Vi foreslår, at der i Kolt-Hasselager oprettet et nyt fælles, grønt område som kan understøtte fællesskabet, fremme biodiversiteten og aftage regnvand. Det drejer sig om området Koltvej 46 i Hasselager, hvor der engang lå en rideskole og som præcis ligger midt i byen - altså matrikel nr. 8bz, 8g, del af 8 og del af 6f. Her ønsker vi os et mødested for alle og på tværs af alder. Her i vores nye grønne område drømmer vi netop ikke om pænt slået grønt græs, men om, at mosen i området kan forblive, at det våde areal omkring mosen kan udvikle sig til eng og det nærliggende tørre område til overdrev, sådan at vi dermed inden for et forholdsvis lille område kan fremme biodiversitet og et rigere dyreliv - og hvor der også er sammenhæng via stier til flere små grønne områder. I området er desuden opstået en sø, som helt naturligt tager vand fra området og også kunne aftage yderligere vand.
Hvis vi kan få dette område, som for øjeblikket er udlagt til boligareal, vil det støde op til den eksisterende lille park på Koltvej. Dermed kan vi endelig få et større, grønt område, som matcher byens størrelse af i dag og fremover. Her skal være mødested for os alle og på tværs af alder. Her i vores nye, fælles grønne område, drømmer vi både om shelters og bålplads samt overdækket mødested. Vi drømmer om på sigt her at skabe noget fælles - måske endda eksperimentere med et fælles mødested drevet med vind- og solenergi. Vi ønsker området udlagt som bypark med særlige tiltag til at fremme biodiversitet og natur.

Vi kan forestille os, at vi her i Kolt-Hasselager indgår i et borger initiativ om at gøre Kolt-Hasselager mere grøn og blå. Vi er klar til at bidrage til at "så" vild natur eller nytteplanter, hvor vi graver render, der kan håndtere regnvand ved kommende voldsomme regnskyl.

Vi mener også, at vi selv i højere grad skal have mulighed for at eksperimentere med at opbevare vand til vask af tøj og til toiletter. Vi ønsker at fremme brug af opsamling og anvendelse af regnvandet.
Vi vil gerne mere "vild natur" og være med til at udfordre opfattelsen af at rabatter og eksisterende grønne arealer i højere grad kan bestå af blomsterblandinger end græs - fx langs regnvandsbassiner, langs stier og veje. Her skeler vi især til gode eksempler på Skanderborgvej i midterrabatten fra Viby og ind mod Aarhus centrum eller Rådhusparken. Vi deltager gerne i at fremme lidt mere "vild" natur og lidt mindre kultiveret natur.

I de eksisterende små grønne pladser, rabatter o.lign foreslår vi, at der i højere grad indgås i dialog med grundejerforeninger om at have mere fokus på overdrev, ligesom det samme kan ske på kommunens egne arealer i området. Stille og roligt kan vi dermed gå fra slået græs og dyr vedligeholdelse til i højere grad at fremme diversitet i natur.
I samme ombæring kunne vi tænke i bæredygtighed og i højere grad sikre, at der plantes originale danske nytteplanter.

Her i Fællesrådet stiller vi os gerne til rådighed for at pege på områder, der i forvejen bliver oversvømmet ved kraftige regnskyl eller vedvarende regn. Dem fremviser vi gerne ved besøg. Der er for eksempel et mindre grønt område ved Pilegårdsvej/Bavnegårdsvej samt Oasen. Og vi stiller os gerne til rådighed for konstruktiv dialog med grundejerforeningerne.

Med venlig hilsen
Kolt-Hasselager Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Balling Radmer

Indsendt

31/07/2019 - 11:41

Sagsnummer

HS5506697

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Idéindsamling og debatoplæg
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H89

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.