Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1175 - Regnvandssøer i Viby

Støjforhold

Jeg finder overordnet set lokalplanens og bilagte dispositionsforslag meget interessant og til stor gavn for området.

Som det i Lokaplanen flere steder nævnes (e.g. s.4, 12, 13, 27, 62 og 106) er både delområde I og delområde II (delvist) belastet af trafikstøj, hvorfor der ikke vil blive etableret opholdsfaciliter i de støjbelastede zoner. Dette finder jeg en smule ærgerligt, da potentialet for det grønne rekreative områder er stort og det syner for mig at området ikke kommer til at indfri sit fulde potentiale grundet støjforholdene.

Mit forslag vil derfor være at hæve ambitionerne hvad angår støjbegræsning (jf. s. 38, 61 & 62) fra trafik, eksempelvis ved at etablere støjvolde og/eller skærme mod Motorvej Aarhus Syd (Nordvestlig retning). Dette vil være til gavn for de menneskelige brugere af de grønne områder, men formentlig også til gavn for biodiversitet i form af fugle.

MVH Tommy
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tommy Bondorph Olsen

Indsendt

23/05/2024 17:09

Sagsnummer

HS5155215

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H893

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk