Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Helhedsplan for Hjortshøj

Høringssvar. Hjortshøj, den 12. juni 2024
Pileskoven ligger som et stort rekreativt område i Hjortshøj. Udover at understøtte områdets biodiversitet og give bosted for både fugle og insekter rummer skoven en mangfoldighed af sanseoplevelser og muligheder for fysiske og kreative udfoldelser.
Der er ved skoven anlagt natursti, som dagligt benyttes af motionister og andre vandreglade børn, unge og voksne.
Ud over vandrerute og motionssti rummer skoven område for flere kunstnergrupper, der benytter naturen om inspirationskilde og kreative udfoldelser i det åbne rum.
Som Hjortshøj-borger, der ikke bor i Andelssamfundet, har jeg stor glæde af at være en del af én af de grupper.
Der er i skoven opstillet en togvogn som indgår som en del af det fællesskab, der omgiver gruppen. Stedet er en oase, der giver mulighed for ro og fordybelse, hvor der er plads til at udfolde sig gennem et væld af kunstneriske udtryk: bl.a. maleri, skulpturer, mosaikker og pileflet.
Pileskoven repræsenterer et område, hvor der foregår en mangfoldighed af kreativitet og aktiviteter på tværs af aldersgrupper og har stor betydning for befolkningen i Hjortshøj som det ekstra rum, der indgår som en vigtig del af livet i Hjortshøj.
Det vil derfor være et stort tab for byens borgere, skole og daginstitutioner, der dagligt benytter sig af området og den naturperle, som området repræsenterer, hvis man vælger at fjerne pileskoven som rekreativt område. Ud over egne borgere besøges skoven ofte af skoler og daginstitutioner fra Århus og oplandet, som ligeledes vil miste naturoplevelser, der er forbundet med at opholde sig i skoven.
Med venlig hilsen
Eva Lausen
Hjortshøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eva Lausen

Indsendt

13/06/2024 12:23

Sagsnummer

HS2581600

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk