Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Hrlhrdsplan for Hjortshøj

Hjortshøjs sociale samlingssted bliver ødelagt af #2 ”Byens Voksesteder”

Helhedsplanens strategi #2 om Byens Voksesteder rummer en stiplet linje rundt om et stort jordstykke langs den østlige side af Østergårdstoften. Det er her man vil bebygge med etablering af børnefamilievillaer med direkte adgang til gode stisystemer samt udsigt ud over alle aktiviteter i Andelssamfundet og længere ude udsigt over Aarhus bugt.
Det udvander Andelssamfundet, hvis I bebygger dér. Arealet er en betydelig del af det areal, som Andelssamfundet forpagter af Aarhus Kommune. Hvis arealet forsvinder, vil det forhindre flere af de mange almennyttige aktiviteter på arealet i at fortsætte.
Det er dét, som borgere, foreninger og institutioner i Hjortshøj og omegn har protesteret imod i de 1138 underskrifter, samt i de efterfølgende høringssvar, da der var planer om at bebygge arealerne i forslaget til Temaplan Arealer til alle boligtyper. Derfor fjernede Byrådet netop disse arealer af Temaplanen på mødet den 9. marts 2022.
Det er helt uforståeligt, at I nu alligevel foreslår byggeri i det omfang. Kommunen satte jo Helhedsplanen på pause for at afvente at Temaplanen skulle lægge rammerne for byudviklingen - og så foreslår man alligevel en Helhedsplan, som ikke tager hensyn til Temaplanen!
I modsætning til andre marker omkring Hjortshøj, er der fuld offentlig adgang til Andelssamfundets genoprettede søer, spor i landskabet, gartneri, æblelund, grøntsagsordning, klappegeder, grise, bålplads og marker.
Hver dag går og cykler over 100 børn fra Hjortshøj sikkert gennem Andelssamfundets landbrug på stier, hvor biler kun må køre 10 km/t. Det er Andelssamfundet, der vedligeholder disse stier. Endvidere sikrer Andelssamfundets forvaltning af jorden, at borgerne kan deltage i dyrkningen af økologiske grøntsager, købe abonnement til lokalt producerede grøntsager og tage børnene med ud at se de æglæggende høns eller klappe gedekiddene.
Andelssamfundets levende landbrug inviterer til årlige høstmarkeder med 500-800 besøgende, og hvert andet år afholdes Hjortshøjfestival med musik og teater på arealerne.

Hele det areal, som Andelssamfundet forpagter af Kommunen, lever op til Indsatsplan StorAarhus, der blev vedtaget i august 2023. I stedet for at bygge på jorden og samtidig bruge millioner på at investere i jord til blågrønne parker, kan Kommunen tælle Andelssamfundets arealer med i målene for Indsatsplanen, og i øvrigt læne sig tilbage og lade lokalsamfundets biologer, kunstnere, håndværkere og gartnere vedligeholde og udvikle arealerne i overensstemmelse med Kommunens Indsatsplan.

Aarhus Kommune vil plante 10.000 træer. Dem får I helt gratis, hvis I undlader at fælde lavskoven. Som den stiplede linje ligger nu, så vil også den artsrige lavskov, der vokser parallelt med Østergårdstoften, blive ryddet. Lavskoven er 25 år gammel, og der er arbejdet meget med biodiversiteten i skoven. Inde i skoven er der en bålplads med brænde m.m., som både daginstitutioner og unge i lokalområdet har stor glæde af. Det er Andelssamfundet, der vedligeholder bålpladsen. Inde i skoven er der også en kunstnergruppe, der benytter udsigten til deres arbejde med malerier og skulpturer. Alt dette forsvinder, hvis Kommunen rydder arealet.

Flere offentlige institutioner i lokalområdet har i høringsperioden for Temaplanen beskrevet, hvor værdifulde arealerne og aktiviteterne er for dem. Voksne med særlige behov er desuden inviteret med og deltager i aktiviteterne i det åbne land, og indgår således i fællesskaber, som ikke længere vil eksistere, når fundamentet for dem forsvinder.

Derudover planlægger Andelssamfundets Energiselskab, som har leveret bæredygtig varme i 25 år til bofællesskabets 300 beboere, at udskifte 2 trækedler med en jordvarme-pumpe. Jord er en begrænset ressource. Pumpen bliver et skoleeksempel på dobbelt anvendelse af jord, da den stadig kan udnyttes til biodiversitetsfremmende tiltag og landbrug, samtidig med at den leverer varme. Jordvarmen hentes blandt andet fra den del af jorden hvor det står ”æblelunden” og "kunstner" i skitsen herover. Energiselskabet har helt tilbage i oktober 2019 henvendt sig til Kommunen, som har svaret, at de afventer færdigbehandling af Helhedsplanen.

I dialogerne med Aarhus Kommune har vi altid fået at vide, at Andelssamfundet i Hjortshøj må give noget og tage noget. I forhold til den fremlagte plan er det svært for os at se det rimelige i at Andelssamfundet skal afgive så meget jord til parcelhusbyggeri, som betyder, at det ikke længere er muligt for os at fortsætte de gratis, almennyttige og sociale hensyn, som så mange Hjortshøjbeboere har glæde af og som vi - og Kommunen - mister med Helhedsplanen.

Vi foreslår i stedet at købe den resterende landbrugsjord, så vi kan realisere langsigtede tiltag, der er sociale, klimavenlige, udvikler biodiversitet og sikrer god grundvandsdannelse på arealerne. Vi vil stadig gerne købe jorden, gerne med klausul om at arealerne ikke kan bebygges. Alternativt ønsker vi, som vi tidligere har været i dialog om, en længerevarende forpagtningsaftale, på f.eks. 30 år, der vil sikre os mulighed for langsigtet planlægning.

Teknik og Miljøs mission er: Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. Andelssamfundet i Hjortshøj realiserer denne mission på Kommunens 19 hektar. Derfor opsøger arkitektskoler, forskere, ingeniørstuderende og mange andre hvert år Andelssamfundet for at lære om bæredygtige boformer i Aarhus Kommune. Vi håber at I forstår, hvor stor værdi aktiviteterne har.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Aagaard

Indsendt

15/06/2024 14:30

Sagsnummer

HS2065999

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk