Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Bemærkninger til udkast til Helhedsplan for Hjortshøj

1 Der er ikke behov for at udbygge Østergårdtoften. Området er fint, som det er. Evt. behov for yderligere bebyggelse må findes andre steder. Andelssamfundets fremsynede indsats på klima og miljøområdet gennem 30 år aftjener særdeles stor respekt og skal ikke stækkes. Jeg bor der ikke selv, men jeg har fulgt det store og beundringsværdige arbejde. Aarhus Kommune har en eksemplarisk case som i både ind og udland kan anvendes som lærestykke i ft. håndtering af klima og miljøudfordringer, og det er der i den grad brug for. AiHs landbrugsarealer er endvidere til stor gavn som rekreativt område for hele byen.

Jeg tilslutter mig derfor den udtalelse, som Enhedslisten m.fl. har afgivet:

Området øst for Østergårdstoften skal udgå af planen som byudviklingsområde, sælges sammen med det øvrige forpagtede område til Andelssamfundet og overføres til kommunens indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. I salgsaftalen skal der stilles krav om at området ikke bebygges, eksisterende beplantning / skov / frugtlund og aktiviteter i området bevares i det omfang de lever op til kravene til beskyttelse af grundvandet. Dyrkning skal foregå økologisk og uden brug af pesticider, hvilket ligeledes aftales i købsaftalen.
Andelssamfundets og Gartneriet Høsteriets aktiviteter bidrager til diversitet og sammenhængskraft i samfundet kulturelt og socialt og biologisk, såvel som til en klima- og miljøindsats med sin økologisk dyrkede, lokale fødevareproduktion og med sine socialøkonomisk drevne virksomheder m.m.

2 Udkørsel til Mejlbyvej syd for Hjortshøj
Der bør allerede nu etableres en udkørsel til Mejlbyvej mhp aflastning af Hjortshøj Stationsvej. Der var indtegnet en udkørsel til Mejlbyvej i lokalplanen for første etape af udbygningen af området. Hvorfor den ikke blev etableret er ikke klar. Der er tidligere gjort indsigelse af både lokalråd, skolebestyrelse og ved underskriftindsamling over den yderligere belastning af Hjortshøj Stationsvej, der fulgte af udbygningen på Kirstineborgs jorde i fase 1. Problemet er stadig stort. Det kunne klæde kommunen at tage disse indsigelser alvorligt. Det er uforståeligt og slidsomt, at det samme skal siges igen og igen. Dette gælder iøvrigt både punkt 1 og 2.

3. Yderligere begrænsning af kørselshastighed på Mejlbyvej

Hastigheden bør dæmpes til 50 km i timen på Mejlbyvej i hele Hjortshøjs udstrækning. Dette bør ske for at begrænse støjbelastning for beboerne.

4. Godt at lokalplanen indtænker løsninger på udfordringer med vand. Ros for det.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgitte Knudsen

Indsendt

16/06/2024 12:53

Sagsnummer

HS4523094

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk