Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

AFPRØVNING AF BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING FORHINDRES MED HELHEDSPLANEN.

Den foreslåede Helhedsplan vil forhindre at Andelssamfundet i Hjortshøj kan afprøve og demonstrere en visionær og bæredygtig energiforsyning

Den foreslåede Temaplan "Arealer til alle boligtyper" vil forhindre at Andelssamfundet i Hjortshøj kan afprøve og demonstrere en visionær og bæredygtig energiforsyning med varme fra effektive varmepumper med jordvarme til over 120 husstande i Andelssamfundet.

Andelssamfundet i Hjortshøj har siden 1990 arbejdet for at etablere en så bæredygtig bebyggelse som muligt. I den forbindelse er der etableret et energiselskab i 1998 til forsyning af lavenergihuse og virksomheder med vedvarende energi i form af solvarme og biomasse (dansk, bæredygtig træflis og træpiller). Dengang var varmeforsyning i det øvrige Hjortshøj fra kul og gas.

I 23 år har Energiselskabet ved Andelssamfundet i Hjortshøj levet op til sin vision, samtidig med at mange fagpersoner og tekniske skoler er blevet inspireret af vore løsninger, bl.a. med pulsvarme og kombination af nærvarme og solvarme i de enkelte huse. Vi har også haft et godt samarbejde med både AffaldVarme og Dansk Fjernvarme, bl.a. da Energiselskabet udviklede et pulsvarmesystem, der formindsker ledningstab mellem energicentral og husstande.

Da vi fortsat ønsker at være spydspids for udvikling af bæredygtig, lokal energiforsyning, planlægger Energiselskabet at videreudvikle varmeforsyningen til en brændselsfri forsyning med solvarme og varmepumper, der kan trække varme ud af omgivelserne med minimal miljø-og klimabelastning. med brug af strøm fra primært vindmøller, hvor varmeproduktion prioriteres til perioder med vind.

På den måde kan vi nærmest udfase brugen af biomasse, som i stigende grand er et miljø-og klimaproblem med overforbruget af biomasse mange steder i verden, også i Danmark. Vi har undersøgt forskellige løsninger og resultatet er, at en af de mest attraktive løsninger er et jordvarmeanlæg, hvor jordvarmeslanger graves ned i markarealerne ved siden af byggeriet i Andelssamfundet i Hjortshøj og hvor CO2 er drivmiddel fremfor de mere klimabelastende traditionelle kølemidler. Derved vil vi få dobbelt anvendelse af arealerne: Jorden bliver varmekilde med varmeslanger en meter nede, mens der stadig dyrkes landbrugsmæssigt på markerne ovenover En sådan dobbelt arealanvendelse, eller samproduktion, forventer vi bliver en tiltagende vigtig faktor, des mindre overflade der bliver til rådighed til dyrkning pga. klimaforandringer og stigende befolkningstal i verden.

Der bliver behov for ca. 4 ha markareal til jordslanger, hvilket vil være svært at realisere når det meste marken skal omlægges til bebyggelse. Der er taget kontakt til Aarhus kommune før først Temaplanen og nu Helhedsplanen blev offentliggjort. Nu har vi fået den beskeden, at før vi kan købe eller langtidsleje/forpagte det nødvendige markareal, skal vi vente på, at Temaplan og derefter Helhedsplan for Hjortshøj bliver vedtaget.

Den foreslåede Helhedsplan, hvor 6 hektar af den landbrugsjord, som AiH forpagter, bliver bebygget med parcelhuse, vil forhindre dette visionære projekt.

I en tid hvor klimaforandring og CO2 udledning er højt på dagsorden, vil det være et tilbageskridt ikke at kunne gennemføre projektet, ikke bare for Andelssamfundet i Hjortshøj; men også for den danske omstilling til vedvarende energi.

Derfor beder Energiselskabet hermed politikerne i Aarhus Kommune om at fjerne landbrugsarealerne ved Andelssamfundet i Hjortshøj fra Helhedsplanen.

Oprindeligt høringssvar er skrevet af Gunnar Olesen, AiH, Energiselskabet - jeg vil bare støtte dette høringssvar
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Aagaard

Indsendt

17/06/2024 06:46

Sagsnummer

HS7805511

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk