Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

HØSTERIET - EN MODEL FOR FREMTIDENS BYNÆRE LANDBRUG - VIL FORSVINDE MED HELHEDSPLANEN
Marie Junker Boesen driver et lille gartneri i Hjortshøj med fokus på regenerativ dyrkning, social inklusion, formidling, lokal afsætning og biodiversitet. Gartneriet rummer to arbejdspladser og en praktikplads og hedder Høsteriet, her er link til hjemmeside: https://www.hoesteriet.dk/ og instagram: https://www.instagram.com/

Gartneriet befinder sig på noget landbrugsjord, som Andelssamfundet Hjortshøj igennem en årrække har forpagtet af Århus Kommune. Både planerne om byggeri og de meget usikre forpagtningsforhold, hvor der ikke er nogen langsigtet aftale, skaber stor usikkerhed for Maries virke og gør det meget svært for os at skabe noget på arealerne, der kunne have langsigtet værdi i Hjortshøj - erhvervsmæssigt, klimamæssigt, socialt og kulturelt.

Marie fortæller: ”I Høsteriet forsøger vi at adressere nogle af landbrugets udfordringer mht. økonomi, klima, generationsskifte og demokrati. Der er oplagte muligheder for at Aarhus Kommune kan indføje modellen i en række andre lokale helhedsplaner i kommunen og dermed også på dette område komme til at være en foregangskommune i Danmark - og internationalt.

Gartneriet med dets vejbod, markvandringer, kurser, fællesspisninger, selvpluk af blomster og planer om skolehaver bidrager rigtigt meget til lokalsamfundet og er med til at gøre Hjortshøj til et attraktivt sted for eksempelvis unge familier.

Ud over mit gartneri, befinder der sig også et velfungerende grøntsags-fællesskab med omkring 100 lokale medlemmer på jorden, en fold med klappe-geder, som er ivrigt besøgt at lokale institutioner og skoler, samt smukke omgivelser at gå ture i og opholde sig i, som også bliver flittigt brugt at lokale.

Jeg tror på at vi skal tænke lokal fødevareproduktion ind i byplanlægning og sørger for at skabe gode rammer for at borgere kan “se hvor ægget kommer fra og hvor tomaterne er dyrket”.
I skriver selv: “Vi er en kommune, hvor der er kamp om pladsen, og derfor er det afgørende, at vi trækker naturen ind i byplanlægningen fra begyndelsen”

Her mener jeg netop at sikring af områder til bynære og små fødevareproduktioner kan fungere som en måde at trække naturen med ind i byen og i landsbyerne.
I skriver desuden at: “Vi skal være opmærksomme på, hvilke kvaliteter de forskellige lokalsamfund oplever, som gør netop deres fællesskab til “et godt sted”.
Hjortshøj er en landsby hvor fællesskab, det nære, økologi og natur er vigtigt og derfor mener jeg, at der skal sikres plads til natur, biodiversitet og lokal fødevareproduktion, for at værne omkring områdets kvaliteter.
Det er derfor helt afgørende, at der laves en langtidssikring af landbrugsjorden ved Andelssamfundet Hjortshøj, så byen kan fortsætte med at have adgang til lokale grøntsager og at området kan blive et grønt aktiv for lokalsamfundet.
En langtidssikring ville desuden betyde, at der kunne arbejdes mere med biodiversitets- projekter samt skovlandbrug.
Grundlæggende er viljen, kræfterne og lysten der til at skabe nogle grønne og inkluderende tiltag på dette område, det eneste I fra kommunens side skal gøre, er at skabe en langtidssikring af jorden.
Jeg vil meget gerne invitere jer ud i gartneriet til en rundvisning og videre snak.”

Initiativer som dette skal fremmes, ikke kvæles i kommunens hensynsløse planer for byudvikling
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Aagaard

Indsendt

17/06/2024 07:06

Sagsnummer

HS1599743

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk