Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

LAVSKOVEN - PILESKOVEN FÆLDES HVIS HELHEDSPLANEN GENNEMFØRES

Skoven fungerer i dag som rekreativt og kreativt fællesrum for byens borgere og skoler

Pileskoven ligger som et stort rekreativt område midt i byen. Udover at understøtte områdets biodiversitet og give bosted for både fugle, dyr og insekter rummer skoven en mangfoldighed af sanseoplevelser og muligheder for fysiske og kreative udfoldelser.
Der er ved skoven anlagt natursti, som dagligt benyttes af motionister, og andre vandreglade børn, unge og voksne. Ud over vandrerute og motionssti rummer skoven område for flere kunstnergrupper, der benytter naturen om inspirationskilde og kreative udfoldelser i det åbne rum.

Som Hjortshøj-borgere, der ikke bor i Andelssamfundet, kan der være stor glæde knyttet til at være en del af én af de grupper der er oprettet i relation til skoven. Fx - Der er i skoven opstillet en togvogn som indgår som en del af det fællesskab og de rammer, der omgiver gruppen. Stedet er en oase, der giver mulighed for ro og fordybelse, hvor der er plads til at udfolde sig gennem et væld af kunstneriske udtryk: bl.a. maleri, skulpturer, mosaikker og pileflet.
Pileskoven repræsenterer et område, hvor der foregår en mangfoldighed af kreativitet og aktiviteter på tværs af aldersgrupper og har stor betydning for befolkningen i Hjortshøj som det ekstra rum, der indgår som en vigtig del af livet i Hjortshøj.
Det vil derfor være et stort tab for byens borgere, skole og daginstitutioner, der dagligt benytter sig af området og den naturperle, som området repræsenterer, hvis man vælger at fjerne pileskoven som rekreativt område. Ud over egne borgere besøges skoven ofte af skoler og daginstitutioner fra Århus og oplandet, som ligeledes vil miste naturoplevelser, der er forbundet med at opholde sig i skoven.

SKOVEN ER HJEMSTED FOR BIODIVERSITET, FOR MANGE ARTER OG HØNS, GRISE, RÆV, OG DEN ER HJEMSTED FOR LIV OG TRADITIONER.FOR MØDESTEDER MELLEM MENNESKER OG NATUR

Lavskoven er som en lunge i landskabet omkring AiH. En lille levende bræmme med stor betydning. En pileskov, som hvis den fik lov til at udfolde sig med flere arter, kunne danne base for endnu mere liv. Flere slags træer, planter, insekter og dyr. Og også base for endnu flere udfoldelser og møder mellem mennesker og natur. Hønsene bor her i perioder. Grisene bor her i perioder. Ræven bor her i perioder.

Hver Vintersolhverv går Lysfestens deltagere på vandring med lysende lanterner til pileskoven. Her hilser og hylder vi vores naboer. Pileskoven rummer også en åben bålplads med overdække, en kompostplads, et kreativt malerfællesskab og en plads med aktiviteter for børn, unge og kunstinteresserede voksne fra lokalområdet. Her inviterer det lokale Teater Viva til oplevelser med teater, historiefortælling, bål, musik, fløjteværksted og sangaftener. Her kan børn og unge selv skabe aktiviteter og mødes i et rum omgivet af træer og himmel. Her inviteres til aktiviteter i dialog med naturen.
For hver dag der går, er det vigtigere end nogensinde at børn, unge og voksne har mulighed for at tilbringe stunder i og med naturen. Vi ved, at vi har brug for at vide og forstå, at vi er en del af alt levende. Vi ved, at det bringer stor trivsel til os, når vi er i kontakt med naturen. Pileskoven tilbyder en sådan oase i Hjortshøjs nærmiljø.

Borgergruppen af lokale kunstnere med togvogn og 20 års kreative udfoldelser i pagt med skoven
I år 2005 var vi en gruppe her i Andelssamfundet der startede vores kreative værksted op, hvis beliggenhed blev det vi kalder pileskoven ”lav-skoven” i området med pil. Dette område er placeret på det stykke jord som Aarhus kommune har planer om at skulle bygge huse på. Vi har placeret en togvogn på området således at det er muligt at stå og arbejde indendørs ved dårligt vejr. Igennem de 20 år vi har anvendt området til kreativ udfoldelse er der foregået mange spændende ting. Flere træer er kommet til og der er i dag en mangfoldighed af arter som gør stedet til et sted med stor biodiversitet.

Mange fra AIH og fra Hjortshøj by er gennem årene kommet med i kunstnergruppen og alle sætter stor pris på det sociale fællesskab og muligheden for at stå i det fri og arbejde kreativt. Vi har haft adskillige udstillinger og events for både folk i AIH og folk fra Hjortshøj by. Vi har altid åbent hus når der foregår forskellige festligheder i AIH f.eks. i forbindelse vores festivaler.

Pileflettegruppen bruger stedet til at og flette kurve o.a. af pil. Op til jul bliver pileskoven brugt til at holde lysfest, hvor alle er velkomne til at gå i lystogs-procession med lanterner. Mange fra byen deltager. Mange turister, kunstinteresserede skoler og daginstitutioner folk fra byen og oplandet har lagt deres vej forbi vores unikke sted. Mange har givet udtryk for det er et fantastisk sted vi har her.

PILESKOVEN HAR BETYDNING FOR DET SOCIALE LIV I HJORTSHØJ OG I AIH

Fra april til oktober er stedet fyldt med kreative mennesker. Her på det seneste har vi fået naboer der dyrker grøntsager, nemlig” Høsteriet ” som dyrker grøntsager til folk i Hjortshøj og omkring liggende byer. Slår man et smut forbi længere ned af stien støder man på høns der holder til i pileskoven, især under fugleinfluenzaen har det været og er det et ideelt sted for hønsene. Grisene og fårene holder til længere ned og gederne holder til lige ved vejen op til Høsteriet.
At placere boliger på området vil i den grad fratage os en livskvalitet af stor betydning. Vi håber kommunale folk tænker sig grundigt om og overvejer hvilken værdi området omkring pileskoven har for de mennesker der bor her. At man tænker på ikke at ødelægge noget som har været 20 år under opbyggelse.

Århus kommune vil gerne plante mere skov og natur. Det får man ikke ved at fælde en skov som denne og plastre naturen til med boliger. Vi har et unikt fællesskab her i AIH som vil lide ubodelig skade ved at placere boliger så tæt på og så forstyrrende for vores boform.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Aagaard

Indsendt

17/06/2024 07:21

Sagsnummer

HS6193685

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk