Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Helhedplan Hjortshøj

Vi stiller os helt uforstående overfor de dele af helhedsplanen, der ønsker Østergårdstoften og pileskoven bag inddraget til bebyggelse.
Begge centrale og helt væsentlige områder for Andelssamfundet i Hjortshøj.
Den grønne afgrænsning af Andelssamfundet rummer dyr, frugthaver, vilde blomster, et gartneri under Fælles Gårde, et af Hjortshøjs få men helt unikke muligheder for rekreativ tid i uforstyrret natur. Østergårdstoften og pileskoven indrammer Andelssamfundet og understøtter stedets unikke placering til glæde for så` mange mennesker.
Trækkes området ind i Helhedsplanen, mister Andelssamfundet store dele af sin DNA.
Samtidig åbnes der op for en lang række dyre udfordringer:
Hvordan skal alle disse mennesker komme til og fra byen? Hvor skal deres børn gå i skole? Hvad med antallet af børnehaver? Hvordan kommer børn og voksne sikkert til og fra skole?
Hvilke beregninger er der lavet i forhold til områdets evne til at modtage store regnvandsmængder? Hvordan sikres områderne i forhold til oversvømmelser?
I Århus Kommunes værdigrundlag står der blandt andet: Århus Kommune er en by med plads til udfoldelse og mangfoldighed. Århus Kommune har ambitioner om vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Århus Kommune er en by, hvor nye ideer dyrkes og prøves af i utraditionelle arbejdsformer.
Vi håber, Århus Kommune vil leve op til visionerne, når de træffer en afgørelse om helhedsplanen for Hjortshøj.
Vi beder Århus Kommune gentænke forslaget og trække Østergårdstoften ud af helhedsplanen for Hjortshøj, alternativt lade Andelssamfundet leje eller købe jorden, til glæde og gavn for byens borgere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Berg

Indsendt

17/06/2024 19:02

Sagsnummer

HS1572483

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk