Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Indvending mod helhedsplanen ifht bebyggelse på Østergårdstoften

Helhedsplanen foreslår at de marker AIH lejer af Århus kommune, og som vi har dyrket økologisk i socialt fællesskab i tæt på 30 år nu, indskrænkes så vi vil få mere end svært ved at beholde vores dyr og vores dyrkning af jorden som hidtil.
Vi har høns, geder og får - dyr som byens børnehaver og mange mennesker fra byen og oplandet har utrolig megen glæde af at besøge, hilse på og følge. Vores landbrug - herunder vores grøntsagsmark - er et levende fællesskab hvor der er plads til alle, og hvor beboere i Andelssamfundet, hjortshøjbeboere og andre interesserede i et stort, frodigt fællesskab dyrker jorden med de sundeste og lækreste grøntsager til følge.
Værdier som bæredygtighed og fællesskab ifht jorddyrkning er vigtige og centrale i dag- for unge som for ældre,
Problemet med at indskrænke de jordarealer, vi lejer af kommunen, får vidtrækkende negative konsekvenser. Dels vil den natursti, Spor i landskabet, som rigtigt mange mennesker fra Hjortshøj og og omegn har daglig glæde af, og som vi holder for netop at give folk denne naturoplevelse, vil vi ikke kunne opretholde med den planlagte beskæring af vores landbrugsjord da dyrkningen af landbrugsjorden derved bliver alt for urentabel.
Vores dyrehold vil vi heller ikke kunne opretholde som det er nu hvis vores jord indskrænkes som foreslået i Helhedsplanen da regler for afstand mellem boliger og dyrehold umuliggør dette. Omkostningerne til gederne vil også være en stor udfordring at afholde med et reduceret landbrug. Et reduceret landbrug vil derfor være vanskeligt at opretholde med de offentlige goder til glæde og gavn for alle der har tid og lyst som vi har i dag , nemlig klappegeder, høns og Spor i Landskabet.
Vi lever med dyrkning og dyreholdet i Andelssamfundet op til værdier som Århus Kommune går ind for jf det grønne og det blå element i Helhedsplanen- v bakker fuldt ud op om disse og det kan vi kun gøre ved at beholde vores lille jordlod uforandret som vi nu lejer den af Århus Kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ida Gyde

Indsendt

22/06/2024 21:29

Sagsnummer

HS2910931

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk