Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Landbrugsjorden i AIH: langtidsleje eller salg

Vi var mange der i slut 80’erne blev meget optaget af Brundtland-rapporten, også kaldet:Vores fælles fremtid”.
Den satte for første gang fokus på global bæredygtighed. Den var stilet til regeringerne, forretningslivet og borgerne. Og startede en nødvendig samtale om, hvad vi hver især kunne gøre for at skabe en bæredygtig fremtid.

Andelssamfundet i Hjortshøj blev skabt med inspiration i de tanker. Og som en nødvendighed, hvor vi som enkeltindivider kunne bidrage til en mere retfærdig, inkluderende og sund livsform. Jeg har været med siden midt-90erne.
Den Helhedsplan for Hjortshøj, der foreligger nu, risikerer i sin form af Strategi #2 (byens voksesteder)at fjerne fundamentet for landbruget. Og dermed den integrerede del af det bæredygtige lokalsamfund som AiH udgør.
Vi ønsker: 1. at kunne langtidsleje jorden, som vi hidtil har forpagtet, så vi har sikkerhed for fortsat at kunne dyrke den. 2. Alternativt at købe den. I evt. salgsaftale skal der stilles krav om at området ikke bebygges, eksisterende beplantning / skov / frugtlund og aktiviteter i området bevares i det omfang de lever op til kravene til beskyttelse af grundvandet. Dyrkning skal foregå økologisk og uden brug af pesticider, hvilket ligeledes aftales i købsaftalen.

Arealerne ligger som et centralt, grønt område midt i stationsbyen, op til et kommunalt fredsskovsareal. Vi har gennem de sidste 30 år dagligt praktiseret grøn omstilling og fællesskab. Siden jeg flyttede hertil i 1996 har vi opbygget et klimavenligt økologisk landbrug med høj jordfrugtbarhed og en mangfoldighed af aktiviteter på de beskedne 19 hektar jord.

Vi har af byrådet fået Århus Miliøpris 2001, for “en særlig miljøindsats i samfundets tjeneste”.
Samt haft flere rådmænd herude i tidens løb, som har været med til at tage det første spadestik til nye aktiviteter og boliger. I anerkendelse af vores betydning som visionære medborgere.

Min datter er opvokset her. Omgivet af landbrug, med grøntsager, klappegeder, høns, køer og grise. Den ballast hun har fået med sig, har gjort at hun har forstået værdien af at løfte i flok. Og vigtigheden af frivilligt arbejde. Derfor har hun også i en periode været formand for LØS, Landsforeningen af Økosamfund. Med udspring i inspirationen fra Hjortshøj, har hun været med til at fremme mange grønne tiltag, ud over hele landet. Og globalt, da AIH også er medlem af Global Ecovillage Network.

Landbruget rummer mange af de elementer som bliver en væsentlig del af fremtidens landbrug med bynær, regenerativ fødevareproduktion. Et landbrug der overvejende er plantebaseret og med dyrkningsformer der fremmer biodiversitet. Landbruget giver ikke blot sunde og klimavenlige madvarer til lokalområdet; det giver også livskvalitet.

Helhedsplanen har registreret at der her i 8530 findes rekreative områder med natur, skov, dyr og fritidsudfoldelser. Kommunens planer om bebyggelse af over 1/3 af den landbrugsjord, som Andelssamfundet forpagter, truer disse aktiviteter.

AIH er kommunens eneste økosamfund, som har virkeliggjort rigtig mange af de strategier og målsætninger Aarhus har formuleret og etableret de seneste år omkring grøn omstilling, bæredygtige fællesskaber og beskyttelse af naturen.
Forudsætningen for, at Andelssamfundet kan fortsætte med vores aktiviteter, til gode for miljø og lokalsamfund er, at der ikke udtages arealer af det nuværende forpagtningsareal.

Bemærk iøvrigt at krav om mindsteafstand mellem boliger og dyrehold betyder at boliger på selv en mindre del af marken, ved Østergårdstoften, vil reducere muligheden for placering og rotering af dyrene i området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Milena Hasdorf

Indsendt

23/06/2024 10:14

Sagsnummer

HS6333982

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk