Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Bevar AIH og Høsteriet!

For tre år siden følte jeg mig som den heldigste i verden da jeg flyttede med min mand og nyfødte søn til Østergårdstoften som en del af Bogruppe 5 i Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH). Helhedsplanen for Hjortshøj kommer til at påvirke mig og min familie meget direkte da vi bor lige op til de områder, som efter planen skal bebygges, og jeg har tre bekymringer: (1) helhedsplanen svækker det inkluderende og eksperimenterende lokalfællesskab i AIH, (2) helhedsplanen spænder ben for nogle af de bæredygtige løsninger, som vores samfund har så stærkt brug for: bynær og bæredygtig fødevareforsyning, og (3) Østergårdstoften vil blive en mindre tryg vej for de bløde trafikanter.


(1) AIH har et stærkt fællesskab og plads til at eksperimentere med bæredygtighed i alle afskygninger, og det var de helt centrale grunde til at jeg ønskede at blive en del af AIH. Grøntsagsmarkerne, Høsteriet, gederne, æblelunden, shelteret, søen og bålpladsen er vigtige knudepunkter for AIH - det er på disse arealer at vi holder vores mange arrangementer, som besøges både af beboere andre lokale fra Hjortshøj. Hjortshøj Festival, høstmarkedet og vintersolhvervsfesten foregår på de arealer, som står til at blive bebygget ifølge helhedsplanen. Det bliver svært at holde liv i de fællesskaber og arrangementer, hvis området bliver bebygget, og Hjortshøj mister dermed en del af det, som gør byen helt speciel, nemlig Andelssamfundets stærke engagement og virketrang. Uden det vil Hjortshøj blive meget fattigere!

(2) Med den nye grønne trepartsaftale, EU's naturgenopretningsplan, biodiversitetsstrategien og klimamålsætningerne virker det fuldstændig håbløst at sløjfe et område, som faktisk sikrer noget af det, som alle de store politiske planer og aftaler efterspørger: økologisk landbrug, vild natur, helårsgræsning, bynær fødevareforsyning som har et lavt klimaaftryk (fordi transportemissioner er stort set 0) og som bidrager til at vi spiser årstidens afgrøder frem for importerede. AIH's økologiske landbrug samt Høsteriets regenerative gartneri skal være en del af løsningen på Aarhus' og Danmarks (og sågar verdens) mange problemer med klimaforandringer, forurening af grundvand og udvaskning af næringsstoffer til vådområder. Bynær fødevareforsyning er værd at støtte op omkring og bør ikke nedlægges til fordel for byggeri, som kunne placeres mange andre steder.

(3) Hjortshøj har mange trafikale problemer, fx er Virupvej meget utryg at færdes på for de bløde trafikanter. Derfor er Østergårdstoften enormt vigtig som en sikker vej for børn på vej til skole, børnehaver og vuggestuer. Med mere bebyggelse langs Østergårdstoften er det svært at forestille sig, at byens børn vil kunne færdes lige så trygt i trafikken som nu. Det er en stor bekymring.

Jeg håber at planerne for bebyggelse langs Østergårdstoften bliver skrottet eller kraftigt justeret. Til en koncert afholdt i AIHs Bogruppe 5 Sankt Hans aften havde vi besøg af bandet Martin og Sofie, som i en af deres sange meget fint opsummerede mine tanker omkring Østergårdstoften og AIH:

"Så kom nu, vi må gøre noget min ven
For verden står i brand.
Jeg ved, svaret ligger der et sted
Hvis bare vi blir ved
Med at tro på det her sted"

Vi bliver ved med at tro på det her sted - AIH og Høsteriet - og jeg ville ønske at Aarhus Kommune gjorde det sammen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotte Dalgaard Christensen

Indsendt

25/06/2024 20:45

Sagsnummer

HS6667445

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk