Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Helhedplan for Hjorshøj

Vi har med stor interesse læst forslaget til helhedplan for Hjorthøj. Vi er generelt meget tilfredse med, at der laves en overordnet plan for byens udvikling. Vi har følgende betragtninger:

Byrum og identitet
Stationspladsen er ganske rigtig en rodet affære. Der har i mange år været traditioner for at mødes netop på denne centrale plads, men cykelparkering (som er nødvendig) og busskur har efterhånden minimeret pladsen, så vi ikke kan bruge den som samlingspunkt i nuværende form.
Kunne man overvej, at benytte noget af arealet bag grillbaren til buslomme, cykelparkering og et større parkeringsareal til pendlerne, der sætter bilen her for at tage letbanen ind til byen? Dette ville indebære, at der laves en ny forbindelse mellem perron og cykelparkering.
Den nye stationsplads bør give mulighed for forskellige udendørs siddepladser / ventepladser samt mulighed for at vi kan samles trygt om juletræet, affalds indsamlingsdag og meget andet.

Gode forslag til samle pladsen foran Viruphuset og skolen og området ned til boldbanerne.

Byens Voksesteder
Ved bebyggelse i forlængelse af Andelssamfundet, den såkaldte “Hjørnegrund”, kommen man til at ophobe endnu flere biler, der kun kan komme en vej væk fra området. De får en følgeeffekt på de i forvejen belastede veje i dette område.
Hvis planen, der indeholder bebyggelse øst for Østergårdstoften gennemføres, vil det ligeledes give flere biler, låst inde i en blind vej.

Det vil desuden betyde, at der ikke bliver plads til Høsteriet og at Andelssamfundet i Hjortshøjs økologiske landbrug og grøntsagsordning vil blive kraftigt reduceret.

Begge dele er konkrete og levende modeller for, hvordan dele af det fremtidige klimavenlige og bynære landbrug kan se ud. Helhedsplanen bør støtte disse borgerinitierede aktiviteter.
Der må kunne findes en løsning, med plads til begge dele.

Det er indlysende, at der er behov for mindre boliger i et plan. Det vil kunne fremme frisætning af større boliger til børnefamilierne, så de ældre, der gerne vil blive i byen, kan finde en fornuftig mindre bolig, der er til at betale.

Byens forbindelser
Vi finder det meget positivt, at der etableres stiforbindelser til de centrale områder i byen, hvor man kan gå og cykle, bl.a. den foreslåede forbindelse til letbaneperronen ved stoppet mod Grenå.
Fra Hjortshøjparken og Hjortshøjvangen ledes biltrafikken ud på Skødstrupvej og har således ikke direkte forbindelse til byen. Det er godt tænkt, men cykel- og gåstier herfra kan optimeres og udvides.

Den blå og grønne by
Det er indlysende, at der er vandproblemer i Hjortshøj. Derfor er det positivt at der tages initiativer, der kan fremtidssikre byen. Særligt forslaget om at omlægge rørforbindelser til åbne bække med rekreative områder, er rigtig godt tænkt.
I samme forbindelse må kommunen i samarbejde med FDF, finde en fornuftig løsning på de vandproblemer der er i området og de faciliteter, der er opbygget af FDF til gavn for børn og unge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jes lemming, Lene Deewsen

Indsendt

29/06/2024 14:44

Sagsnummer

HS5051391

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk