Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Nedslagspunkt #4

Kære Aarhus Kommune,

Jeg stødte her forleden på jeres ”Helhedsplan for strategisk byudvikling i og omkring Hjortshøj” og jeg mener som borger i Aarhus oprigtigt, at der er mange gode initiativer og idéer i jeres helhedsplan.
I jeres vision på side 6 står der; ”Helhedsplanen sikrer en udvikling, der respekterer og bygger videre på byens identitet og historie, samtidig med at den åbner op for både nye beboere og funktioner, der understøtter bæredygtighed og bymæssig vitalitet.” Ud fra dette, var jeg derfor overrasket over at opdage nedslagspunkt #4 ”Østergaardstoften” på side 46. Her kan jeg læse mig frem til, at I planlægger at bygge ovenpå placeringen af det allerede eksisterende ”Høsteriet” og således truer dets eksistens. Høsteriet er et ganske særligt sted til gavn for lokalsamfundet, hvor ikke bare folk fra Hjortshøj mødes, men også folk fra midtbyen – der ligesom jeg selv har opdaget Høsteriet ved at deltage i frivillige arbejdsdage, hvor mange forskellige borgere i Aarhus kommune samles i fællesskab for at dyrke jorden. På disse fælles arbejdsdage har jeg lært om bæredygtige alternativer til landbrugsdyrkelse og muligheder for at øge biodiversiteten.
Høsteriets landbrugsmodel muliggør ikke blot at forsyne lokalsamfundet med friske lokaldyrkede råvarer, men er derudover også et eksempel på et alternativ til det nuværende miljøbelastende landsbrugssystem.
Med dette stiller jeg derfor spørgsmål til, hvorfor Aarhus Kommune agerer i modstrid med dets vision og planlægger at ødelægge dette lokale initiativ som Høsteriet er, da det netop på alle måder lever op til de miljømæssige og sociale målsætninger fremsat i visionen for helhedsplanen?
Med denne besked beder jeg jer således om at revurdere jeres plan og ikke at bebygge langs Østergårdstoften. Og hvis I absolut insisterer på at bygge – kan arealet ikke begrænses mest muligt?

Med venlig hilsen
Nathan Dupas
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nathan Dupas

Indsendt

02/07/2024 18:48

Sagsnummer

HS4066647

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk