Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Beskyt Høsteriet, stop nuværende planer for helhedsplan for Hjortshøj

Jeg har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da en af foreningens samarbejdsjordbrug ligger i området. Der er tale om Høsteriet (hoesteriet.dk), som vil blive meget påvirket af bebyggelsesplanerne øst for Østergårdstoften, som er beskrevet i Helhedsplanen. Foreningen Andelsgaarde retter hermed en stærk appel til Aarhus Kommune om at ændre i Helhedsplanen for Hjortshøj, så Høsteriet kan fortsætte sin virksomhed. Argumenterne er følgende:

Bevarelse af to fuldtidsstillinger samt en praktikplads.
En lukning af Høsteriet vil være ensbetydende med nedlæggelse af to fuldtidsstillinger og en praktikplads, som pt. står bag driften af Høsteriet.

Eksemplarisk model for et aspekt i fremtidens jordbrugsform
Høsteriet drives på regenerativ og økologisk basis. På mindre end to hektar produceres der grøntsager til:
• 50 husholdninger (ugentlige grøntsagskasser)
• en meget velbesøgt vejbod
• Egå Ungdomshøjskole
• Jyllandspostens kantine
• den lokale Dagli Brugsen
• en række mindre restauranter

Høsteriet er via sin geografiske placering en by- og borgernær fødevareprocent, hvilket rummer både klima- og tidsmæssige fordele i forhold til transport. Som sådan er Høsteriet en levende eksemplarisk model for, hvorledes en del af det eksisterende landbrug i Danmark kan ændres. En model der viser, hvordan der kan produceres fødevarer på langt mindre areal til langt flere mennesker, samtidig med at produktionen foregår på naturen og klimaets betingelser (se evt. National handlingsplan for mad eller: Jordbrugets betydning for fremtidens arealanvendelse).

Endvidere er det en produktionsform, der har stærk appel hos de mange nyuddannede økologiske landmænd fra blandt andet Kalø Landbrugsskole. Så i stedet for at gennemføre en Helhedsplan for Hjortshøj, der vil nedlægge Høsteriet, opfordrer Foreningen Andelsgarde Aarhus Kommune til at tage modellen til sig og understøtte ikke blot Høsteriets eksistens men også at lignende jordbrug etableres rundt om i Aarhus Kommune som en del af andre Helhedsplaner, hvilket klart vil bidrage til at Aarhus Kommune også på dette område vil fremstå som enestående og foregangskommune i den grønne omstilling.

Understøt Høsteriet via en langtidsforpagtning/jordsalg til Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH)
Ud over at understøtte Høsteriets fortsatte eksistens ved at ændre bebyggelsesplanerne øst for Østergårdstoften vil det også være af helt afgørende betydning for Høsteriets fortsatte eksistens, at den nuværende korttids lejeaftale mellem Aarhus Kommune og AiH af jordarealet øst for Østergårdstoften som en del af Helhedsplanen for Hjortshøj ændres til en langtidsforpagtning eller salg af hele matriklen til AiH. Det er helt uholdbart i forhold til Høsteriets fortsatte eksistens, at jorddriften ikke kan planlægges ud fra sikre langsigtede perspektiver. At drive og udvikle jord på regenerativ og økologisk basis kræver en omhyggelig, tidsmæssig og økonomisk omfattende indsats, som ikke kan fungere med blot etårige perspektiver. De nødvendige tidsmæssige og økonomiske investeringer kræver sikkerhed for, at jorden også kan drives på lang sigt.

Høsteriet – også et socialt og folkeoplysende fællesskab
Ændringer af Helhedsplan for Hjortshøj, som betyder Høsteriets overlevelse, vil ikke blot indebære og sikre ovenstående potentialer. Ud over at være en arbejdsplads og en klimavenlig fremtidssikrende fødevareproducent er Høsteriet også et socialt fællesskab, hvor naboer og generationer på tværs mødes til arrangementer af forskellig art. Foredrag, kurser, fælles arbejdsdage mm. gennemføres løbende hen over året. Disse aktiviteter planlægges udvidet i næste sæson med blandt andet et samarbejde med Virupskolen om oprettelse af skolehaver.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristine Gårdhus

Indsendt

03/07/2024 14:48

Sagsnummer

HS4519079

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk