Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Bebyggelse på østsiden af Østergårdstoften

Østergårdstoften.
Jeg har med interesse læst helhedsplanen for Hjortshøj, og vil gerne knytte en kommentar til forslaget om at bebygge østsiden af Østergårdstoften.
Argumentet for at bygge på arealet er, at byområdet er uafsluttet, fordi der kun er bebyggelse på vestsiden af vejen. Kommunen ejer arealet, hvor der kan bygges, så i den henseende er det enkelt at foreslå, at arealet bebygges.

I dag lejer Andelssamfundet arealet af kommunen, og det anvendes til forskellige formål. Skoven mod Østergårdstoften rummer en æblelund, kunstneratelier, et bålsted der bruges af byens institutioner om dagen og af unge om aftenen. På de åbne arealer er der et gartneri, dyrehold og Andelssamfundets køkkenhave. Aktiviteterne beskæftiger beboere med særlige udfordringer, som herigennem får meningsfulde gøremål i hverdagen. Der er endvidere udlagt spor i landskabet, og beboere i Hjortshøj færdes i området til fods og på cykel.

I Helhedsplanen anerkendes betydningen af Andelssamfundets aktiviteter for Hjortshøj, og på den baggrund undrer det, at der ikke indgår en vurdering af, hvad det vil betyde for Andelssamfundets aktiviteter og for beboerne i Hjortshøj, hvis arealet reduceres.

I stedet for at bygge boliger på østsiden af Østergårdstoften kunne hele området anskues som et grønt område der indeholder værdifulde aktiviteter rettet mod Andelssamfundet og mod Hjortshøjs beboere. Arealer til dyrehold og produktion af grøntsager kan være vigtige elementer, der understreger mulighederne ved at bosætte sig uden for de mere urbaniserede områder. Arealet er centralt placeret og kan blive et grønt aktivitetsområde som modstykke til de områder, hvor det foreslås at styrke den bymæssige udformning.

I helhedsplanen er der ikke nogen angivelse af tidsfølge for bebyggelse af de forskellige områder, som er udlagt til fremtidig byudvikling, men det anføres, at der i de senere år er sket en reduktion af befolkningstallet. På den baggrund forekommer det ikke specielt indlysende at ville inddrage et område, som i dag er med til at skabe nogle at de særlige kvaliteter, der kendetegner Hjortshøj, og som gør det til et attraktivt bysamfund, der rummer aktiviteter, som efterspørges i andre parcelhusforstæder rundt om Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Bille

Indsendt

04/07/2024 10:11

Sagsnummer

HS1776824

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk