Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Østergårdstoften og Andelssamfundet

Østergårdstoften og Andelssamfundet

Taler Helhedsplanen med to modstridende synspunkter?

Det ene siger: Helhedsplanen sætter de overordnede rammer for, hvordan byens eksisterende og nye områder, veje og stiforbindelser samt miljømæssige forhold kan udvikles på en klog og bæredygtig måde med særlig respekt for Hjortshøjs eksisterende miljøer og kvaliteter. Byens potentialer for udvikling og kvalificering skal ske med respekt for byens karakter og indbyggere. Dette sikres i samspillet med borgerne i byen.

Det andet siger: I nedslagspunkt #4. Den østlige side af Østergårdstoften udgør en uforløst afslutning af byen mod det åbne marklandskab. Da stedet både ligger nær ved indkøb, skole og letbane, samt direkte ved stiforbindelser, er stedet et oplagt område for nye boliger.

Planen har tydeligvis valgt at lytte til det andet perspektiv, med at "forløse" byen med boliger, i stedet for at respektere Hjortshøjs eksisterende miljøer og kvaliteter.

Det ser ud til at borgerne, i stort antal, mener noget andet.


Lidt om livet i og ved Andelssamfundets oase, i kontaktfladen mellem skov og organisk dyrket mark. Skoven giver så meget, som balance til grøntsags marken, med alle de kvaliteter som en skov har , b.a. vandregulering, luftrensning, læhegn og som æstetisk rumlig afgrænsende. Vi er i naturen, mens vi bevæger os omkring her og går og arbejder med jorden. Den oplevelse ville ikke være der, med huse grænsende op til marken. Prøv at gå en tur her, på vores sti- "spor i landskabet". Her er plads til at ånde. Skoven giver ilt. Regn og sol giver skønne dufte fra træer og grøntsager. Du ser unge mennesker bevæge sig glade omkring mens de høster grønt og ordner jorden på Høsteriet. Et liv med mening. For vi lever af mad, og her kan borgere i Hjortshøj, og også fra byerne omkring, købe friske grøntsager med hjem. Mens ca. 100 andre mennesker arbejder sammen om at dyrke 30 forskellige grøntsager i marken ved siden af. Og hvor børnene hjælper med. Du vil også ofte se større børn og børnefamilier med små børn klappe gede killinger inde hos gederne. Om eftermiddagen kommer der hver dag en barnevogn trillende ned til hønsene, for at samle æg . Om vinteren kommer der nogle gange fugleinfluenza, hvor det mobile hønsehus kan komme ned i lav skoven og stå, for så kan hønsene stadig komme ud i det fri. I selve skoven foregår der også en række aktiviteter.
Det er også vigtigt at bevare områder som Østergårdstoften øst for vejen og hen til skoven. Her kan fantasi og skaberkraft få lov til at udfolde sig. Her har været skøn eksotisk "restaurant" og teltplads ved tidligere festivaler i andelssamfundet. Her har heste gået, og her er der plantet frugttræer. De i planen såkaldte huller og sprække har sin plads i helheden.
Reel vækst er vækst i livskvalitet og trivsel. Det er det sande guld for mennesker, og det er vi rige på her i Andelssamfundet. Så rige at vi kan være rollemodel for andre lokalsamfund, som også vil og ønsker en lys fremtid for menneskene.
Lad vær med at ødelægge dette ved at bygge huse på vores "guld". Skabt ved mange menneskers indsats og arbejde gennem snart 30 år.

Lad andelssamfundet få lov til at købe eller få langtidskontrakt på landbrugsjorden. Se fotos.

Kh Grethe
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

grethe hvam

Indsendt

05/07/2024 16:57

Sagsnummer

HS2712612

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk