Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Høringssvar vedrørende helhedsplan Hjortshøj

Til Byrådet i Aarhus
Høringssvar vedr. Helhedsplan Hjortshøj

Økologisk Landsforening har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da planen vil have en indvirkning på lokalt miljø, bynær natur, bynært bæredygtigt landbrug, biodiversitet og mulighederne for arbejdspladser for socialt udsatte borgere.
Høsteriet (hoesteriet.dk) vil blive fjernet helt og Andelssamfundet i Hjorthøjs (AiH) landbrug vil blive kraftigt reduceret. Hertil kommer at den én hektar store biodiverse lavskov mellem Østergaardstoften og Høsteriet ligeledes vil blive fjernet. Der er således store klima- og naturmæssige omkostninger forbundet med bebyggelsesplanerne øst for Østergaardstoften. Begge jordbrug er endvidere by- og borgernære og er således samlet set helt konkrete og levende modeller for, hvordan dele af det fremtidige landbrug i Danmark kan komme til at se ud. Økologisk Landsforening vil derfor stærkt anbefale, at Aarhus Kommune dropper planerne om bebyggelse øst for Østergaardstoften og i stedet støtter de to jordbrugs fortsatte eksistens, så kommunen også på dette område kan fremstå som en foregangskommune.
De to jordbrug er mere konkret karakteriseret ved følgende:
Høsteriet rummer to fuldtidsstillinger, en praktikplads og et fleksjob. På mindre end en hektar producerer Høsteriet grøntsager til:
• 50 husholdninger (ugentlige grøntsagskasser)
• en meget velbesøgt vejbod
• Egå Ungdomshøjskole
• Jyllandspostens Kantine
• den lokale Dagli Brugsen
• en række mindre restauranter
AiHs landbrug forsyner Andelssamfundets beboere med grøntsager og drives på frivillig basis med fælles arbejdsdage.
Høsteriet har hyppige studiebesøg af landbrugsstuderende fra Kalø Økologisk landbrugsskole, da produktionsformen har stærk appel hos de mange nyuddannede økologiske landmænd. Derudover afholdes der jævnligt kurser, foredrag og arbejdsdage, hvor naboer og generationer på tværs mødes om den fælles interesse for klima- og miljøvenlig jordbrug. Et projekt med skolehaver er også ved at blive realiseret. Det sker i regi af EU projektet Foodclic og et samarbejde med Virupskolen og Magistrat for Teknik og Miljø.
Både AiHs landbrug og Høsteriet rummer således særdeles stærke klima- og miljømæssige kvaliteter men også job- og uddannelsesmæssige samt kulturelle og sociale værdier, som Økologisk Landsforening stærkt anbefaler får lov at eksistere i fremtiden. Det kan Aarhus Kommune gøre dels ved at droppe bebyggelsesplanerne øst for Østergårdstoften, dels ved som en del af Helhedsplanen at ændre den nuværende korttids lejeaftale mellem Aarhus Kommune og AiH af jordarealet øst for Østergårdstoften til en langtidsforpagtning eller salg af hele matriklen til AiH.

Mvh
Mads S. Vinther,
Fagpolitisk chef ved Økologisk Landsforening
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Sejersen Vinther

Indsendt

08/07/2024 12:27

Sagsnummer

HS4379550

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk