Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Høringssvar- Andelssamfundet i Hjortshøj

Forslaget til arealudlæg til bebyggelse i Andelssamfundet i Hjortshøj, vil jeg gerne modsætte mig. Det vil få dramatisk indvirkning på en række forhold og aktiviteter, der er vigtige for borgerne og udviklingen af landsbyfællesskabet i Hjortshøj ikke mindst for de 300 beboerne i Andelssamfundet og for det kommunale bo- og dagtilbud i Vimby.
Jeg henstiller derfor til, at de anviste arealer til fremtidig boligbebyggelse i Hjortshøj udtages af planen. I kulturel og planmæssig sammenhæng er Hjortshøj med godt 3.500 beboere en helt unik bystørrelse.
Med de sidste par års byudvidelse er vi imidlertid kommet tæt på grænsen for hvad byen kan bære bla. trafikalt og med det foreslåede arealudlæg, der åbner op for yderligt nye boliger, vil det blive sværere for Hjortshøj at fastholde sit unikke præg og identiteten. Derudover er Andelssamfundets jorder blevet drevet økologisk med en stor biodiversitet som resultat deraf, og området er til stor inspiration for besøgende skoleklasser, biologer, økonomaer, arkitekter, komunalbestyrelser og mange flere. Vi har haft besøg af borgmestre og kommunalfolk fra Sverige, arkitekter fra Norge og en borgmester med følge fra Syd Korea - Husmoderforeninger, højskoler, børnehaver osv kommer ofte til rundvisning på jordene fra hele landet. Det giver absolut ingen mening at bygge på jordene og jeg bliver faktisk flov på byrådet vegne. Hvordan skal jeg forklare, at mit byråd der siger, at de er en grøn kommune og bakker op om den bæredygtige omstilling vil plastre jord, der har været dyrket økologisk i over 30 år, til med asfalt og huse! Jeg henstiller til, at de foreslåede arealudlæg i Andelssamfundet udtages af planen. De foreslåede arealer vil desuden medføre en voldsom forøgelse af trafikbelastningen - især på Østergårstoften (den sikre skolevej/skolebroen ), Hjortshøj Møllevej (børnehaven Bifrost og Spejderne) Gl. Kirkevej/Virupvej som i forvejen et overbelastet pga smalle veje og tæt bebyggelse. Hvordan kan byrådet/kommune bruge penge på en sikker skolevej og en bro over letbanen for byens skolebørne for kort derefter at foreslog at bygge huse med udkørsel nettop på den sikre skolevej .. ! Det er områder der i forvejen er stærkt trafikbelastede, og også af denne grund vil jeg henstille til, at planen gennemføres uden ovennævnte arealudlæg . (Vedhæftet nogle fotos fra besøg af skoleklasser - husmoderforeninger og kommunalfolk & borgmesteren i Chul Nam Hung i Syd Korea.

Mvh Ina Marie Graneberg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ina Marie Graneberg

Indsendt

08/07/2024 21:51

Sagsnummer

HS2145977

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk