Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

Aarhus Kommune – husk at passe på det der har værdi!

Aktiviteterne som foregår i og udgår fra Andelssamfundet inspirerer langt ud over det lokale. Det er synligt for lokale beboere, det er synligt for tilflyttere og det er synligt i udlandet. Senest fik Andelssamfundet en henvendelse fra Det Kongelige Akademi, hvor de skriver at stedet efter deres opfattelse er et af de steder, man kan lære mest om bæredygtig bosætning i Danmark. Teksten i Helhedsplanen tyder på, at Aarhus Kommune også godt kan se værdien. Og derfor er det fuldstændig uforståeligt, at der er planer om at bygge langs Østergårdstoften, og dermed nedlægge og stække en lang række initiativer og reducere det bynære og borgerdrevne landsbrugsareal ganske betydeligt. Landbruget og aktiviteter i det åben land er, og har hele tiden været, et helt centralt omdrejningspunkt for Andelssamfundets eksistens og udvikling, ligesom det er en ressource for alle Hjortshøjs borgere.

Selvfølgelig skal Hjortshøj tage en andel af kommunens vækst, men med både Hjørnegrunden og arealerne syd for Kristineborg, kommer der lige så mange nye mennesker til, som der gjorde i perioden 1986 – 2000, og som der gjorde igen efter 2000. Det kræver meget af naboskaberne, ordentlig vejkapacitet og tilstrækkeligt med institutioner – så lad det være nok uden byggefeltet ved Østergårdstoften.

Aarhus kommune har et flot værdigrundlag: https://aarhus.dk/demokrati/vision-vaerdier-og-fortaelling/vision-og-vaerdigrundlag Her står bla. 'En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv' – lige netop alt det arealerne ved Andelssamfundet understøtter i praksis. Så hjælp os med at skabe rammerne for det gode liv, og bevar landsbrugsarealerne som et fælles gode og et sted for vækst. Vel at mærke en vækstrejse som handler om at bygge stærke fællesskaber og bæredygtige aktiviteter - ikke om at bygge endnu flere boliger.
I Helhedsplanen står der, at Østergaardstoften udgør et uforløst møde med landskabet mod øst. Det virker som et begrænsende ordvalg. Teksten kunne alternativt være: Østergaardstoften fungerer som sikker skolevej med et smukt løvtræshegn mod øst, som vidner om kontakten med det åbne land. Hegnet rummer en gennemgangsport som giver alle Hjortshøjborgere mulighed for at opleve magien, når marker, åbne vidder og dyrefolde dukker op. Det særlige øjeblik hvor friheden kommer en i møde.

Og så er spørgsmålet, om det er muligt at blive hørt som borger og lokalsamfund, når der er grundsalg og økonomi på spil? For bare fire år siden brugte vi tid på at skrive høringssvar om de samme arealer og deres betydning – og arealerne blev taget ud af planen. Nu sidder vi så her igen. Mit stadig gyldige høringssvar fra 14.8.2021 ligger på Aarhus kommunes hjemmeside her: https://deltag.aarhus.dk/node/320/ticket/5354.

Landsbrugsarealerne er et samlet aktiv, som inviterer til udendørsaktivitet, sociale mødesteder og lokal fødevareproduktion. Arealer som modvirker ensomhed og livsstilssygdomme. Arealer som styrker fællesskab og sundhed. Møder mellem generationer. Området er unikt og en del af attraktionsværdien i Hjortshøj (og Aarhus). Arealerne drives af frivillige med en høj grad af inklusion, og hvis man overhører sådanne drivkræfter i den kommunale planlægning, undergraver man sit eget værdigrundlag. Det vil være en fejl fra kommunens side at udlægge arealet langs Østergaardstoften til bebyggelse, så hermed en kraftig opfordring til at tage det ud af planen (igen).
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Dalsgaard

Indsendt

09/07/2024 20:55

Sagsnummer

HS6843016

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk